vse | Dolenjska | Posavje | Bela krajina | Kočevsko-ribniško

torek, 7. februar 2023

11:00 ZIK je kulturen, avla KD Črnomelj

18:00 Osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku, KD Metlika

18:00 Osrednja proslava Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku, KD Črnomelj

19:00 Slovenski kulturni praznik; dan Franceta Prešerna - osrednji dogodek, Muzejska hiša Semič

sreda, 8. februar 2023

10:00 - 16:00 Slovenski kulturni praznik: Odprta vrata Muzejske hiše Semič

10:00 Program ob kulturnem prazniku, grad in Galerija Kambič Metlika

10:00 - 20:30 Kulturni dan v Črnomlju, več prizorišč Črnomelj

četrtek, 9. februar 2023

16:00 Se želite naučiti sešiti oblačilo?, LU Črnomelj

petek, 10. februar 2023

19:00 Dajmo malo »fušat« - 17. srečanje resnično amaterskih in neprofitnih vokalno-instrumentalnih skupin Bele krajine, KD Metlika

19:00 Valentinov koncert: Eva Boto, KC Semič

sobota, 11. februar 2023

17:00 Žumberački izvor - predstavitev 14. številke glasila, Hotel Bela krajina Metlika

18:00 Krakarjevi dnevi - osrednja prireditev (o duhovni in literarni zapuščini zaslužnega papeža Benedikta XVI), KC Semič

nedelja, 12. februar 2023

10:00 Krakarjevi dnevi - maša za Lojzeta Krakarja, cerkev sv. Štefana Semič

ponedeljek, 13. februar 2023

17:00 Predavanje o radonu, LU Črnomelj

torek, 14. februar 2023

17:00 - 19:00 Svetovalna točka Pokolpje, knjižnica Semič

sreda, 15. februar 2023

10:00 - 12:00 Svetovalna točka Pokolpje, Ljudska knjižnica Metlika

četrtek, 16. februar 2023

17:00 Literarni pogovor z Martinom Golobom, Pastoralni center Črnomelj

petek, 17. februar 2023

18:00 Literarni večer, KC Črnomelj

18:00 Osrednja proslava ob prazniku Občine Črnomelj, KD Črnomelj

19:00 Tradicionalni dobrodelni koncert: Stopimo skupaj, športna dvorana OŠ Metlika

19:00 Krakarjevi dnevi - literarni večer Mladost v pesmih Karla Destovnika Kajuha in Lojzeta Grozdeta, avla KC Semič

nedelja, 19. februar 2023

17:00 Krakarjevi dnevi - koncert pevskih zborov in pritrkovalcev Občine Semič, KC Semič

torek, 21. februar 2023

17:00 Predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj ''Kako bomo (pre)živeli na planetu, ki ne raste?'', LU Črnomelj

18:00 Razstava Talenti – razstave mladih likovnikov, Kreativna hiša mladih Črnomelj

četrtek, 23. februar 2023

11:00 Pohod v počastitev občinskega praznika, zbor pred ZD Črnomelj

sobota, 25. februar 2023

18:00 Komedija Špas teatra: Avdicija, KC Semič