Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 6.6.2023, stran: 1

ZAHVALA

Umrla je naša upokojena sodelavka

TEREZIJA ZUPANČIČ

s Sevnega, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v soboto, 27. maja 2023, na pokopališču v Šentpetru. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

V SPOMIN

Hiša stara na grivi čepi,
iz dimnika njenega
se več ne kadi,
ognjišče je mrzlo, matere ni.

V začetku junija, pred 20 leti, se je za vedno poslovila naša draga mama, babica in prababica

MARICA LAVRIN

iz Rožnega Dola v Beli krajini

Hvala vsem, ki se je kdaj spomite z lepo mislijo ali postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

V 66. letu nas je po hudi bolezni zapustila žena, mami, babi, tašča, prijateljica

DARINKA ČARMAN

iz Gornje Stari vasi 4 pri Tržišču

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste našo Darinko spremljali med boleznijo in ob njenem slovesu. Posebna zahvala gre kolektivu OŠ Frana Metelka Škocjan in njihovim nekdanjim sodelavcem, kolektivu OŠ Drska, zaposlenim v Penzionu Sreča in paliativnemu timu SB NM, ki so mami spremljali v zadnjih dneh. Hvala obema govornicama, pevcem in trobentaču na pogrebu, prav tako se zahvaljujemo župniku in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

V 86. letu starosti je za vedno zaspal naš dragi

ANTON BEVC

iz Muhaberja v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala kardiološkemu oddelku SB NM za vso skrb in nego med njegovo boleznijo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 90. letu starosti nas je zapustila draga

ANGELA PRIMC

iz Gotne vasi 32, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ob težkih trenutkih stali ob strani, bili del njenega življenja in jo pospremili na zadnji poti. Posebna hvala kardiološkemu oddelku SB NM, govorcema za ganljive besede ob slovesu in župniku Marku za lep obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Stojim pred hišo …
Čakam, da prideš,
nasmejana in polna miline.
Sprejmejo me le tišina, spomini
in večna bolečina.

Ljuba mamica, v 78. letu starosti si nas veliko prezgodaj zapustila. S seboj si odnesla vse upe in načrte, ki smo jih skupaj snovali.

ROZALIJA LJUDMILA ŠPRINGER

iz Cegelnice 40, Novo mesto

Veliko zahvalo izrekamo intenzivnemu oddelku SB NM, župniku Jožetu Mrvarju iz Prečne, bratu Jožetu Strojinu iz Olimja, Bortu Rossu za odpeto pesem, sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste neizmerno bolečino čutili z nami. Hvala za darovane sv. maše, rože in sveče. Hvala vsem, ki ste mamico pospremili k večnemu počitku. Draga mamica in babi Roži, hvala ti, da smo te lahko imeli. Tvoja ljubezen in dobrota sta bili neizmerni. Zvezde naj ti pojejo uspavanke in oblaki naj te odevajo. Želimo ti večni mir med tvojimi dragimi.

Žalujoči: Jani in Peter z družinama

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V 89. letu se je od nas poslovila draga teta

ANA FRANČIČ

iz Tomačevega v Ljubljani

Iskrena hvala vsem, ki ste ji kakor koli lajšali zadnje dni življenja, jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in se tako poklonili njenemu spominu. Iskrena hvala župniku Antonu Trpinu za ganljiv obred in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, teta

MARTINA LENART

rojena Smuk

iz Smolenje vasi

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste jo imeli radi, nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala prijatelju in pastorju evangelijske cerkve dr. Danijelu Brkiču za sočutno opravljen obred in pogrebni službi Oklešen za spoštljiv odnos in celotno organizacijo pogreba.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast,
brat, stric, prijatelj in sosed

JOŽE POTOČAR

iz Novega mesta, Valantičevo 21

Zahvaljujemo se vsem, ki ste hodili z njim po njegovi življenjski poti, ga spoštovali in imeli radi. Hvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob njegovem slovesu lajšali bolečino. Ostal bo v spominu vseh nas.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

AVGUŠTIN TRAMTE

z Ulice Ivana Roba, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v petek, 12. maja 2023, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

1 2 3 4 5 ...