Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sreda, 12.5.2021, stran: 1

V SPOMIN

BLAŽIČ ALOJZ 8.5.192916.3.1991

BLAŽIČ ANTONIJA 1.5.192713. 12. 2017

Minilo je 30 let in 3 leta, odkar vaju ni več med nami, še vedno pa sta v naših spominih.

Vsi njuni

V 86. letu starosti naju je zapustil dragi oče in tast

IVAN MEDIC

19352021

iz Meniške vasi, kjer je preživljal svoja upokojenska leta

Ohranila bova lepe spomine nanj. Iskreno se zahvaljujeva tudi vsemu zdravstvenemu osebju bolnišnice NM in članom društva za ohranjanje vrednot NOB Dolenjske Toplice za lepo slovo.

Hči Milena in zet Drago

ZAHVALA

Mirno počivaj na drugi strani mavrice.

Svojo življenjsko pot je v 93. letu starosti sklenila

SILVA GODNJAVEC

iz Trebnjega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje in vse lepe besede. Zahvaljujemo se DSO Trebnje, SB NM, pogrebni službi Komunale Trebnje ter družini Strmole za besede in pesmi, s katerimi so izrazili tisto, česar srce ne more.

Hčerka Silva s Stanetom in vnukinja Tanja z Alešem

ZAHVALA

Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.
Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

V 83. letu starosti je življenjsko pot sklenil naš dragi mož, oči, dedi, stric in svak

PETER PAVEL BEG

z Drske 18, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom z Drske, krajanom iz Topliške doline, našim dolgoletnim prijateljem in znancem, Janjinim in Miroslavovim sodelavcem ter vsem nekdanjim Pavletovim sodelavcem za vse tolažilne besed ob slovesu, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in darove. Iskreno se zahvaljujemo prim. dr. Milivoju Piletiču za dolgoletno zdravljenje, njegovi osebni zdravnici dr. Mihaeli Car in bolnišničnemu osebju SB NM za zdravljenje v zadnjem letu bolezni. Posebna zahvala vsemu osebju NBO-oddelka za sočutno oskrbo v njegovih zadnjih dneh življenja, župniku Igorju Stepanu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunale NM in izvajalcu za glasbeno spremljanje. Hvala vsem, ki ste imeli našega Pavleta radi in ste se v tako velikem številu poslovili od njega.

Žalujoči: žena Anica, sin Miroslav z družino in hčerka Janja z Urško v imenu vsega sorodstva

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
spomnite se, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

V 60. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi

ALOJZ POČERVINA

Birčna vas 34

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter nam izrekli sožalje.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrla je naša upokojena sodelavka

JUSTINA KASTELEC

Plemberk 4, Stopiče

Od nje smo se poslovili v soboto, 1. maja 2021, na pokopališču v Stopičah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kdor živi v spominih svojih bližnjih,
nikoli ne umre. Težko je slovo,
a v večnosti se spet snidemo.

22. aprila se je v 82. letu starosti, po dolgi bolezni, poslovil naš dragi mož, oče, brat, stric, tast, boter, bratranec, dedek, pradedek in dober sosed

STANISLAV JURŠIČ

po domače Žanov Stanko

iz Jablanc 4, Kostanjevica na Krki

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, sv. maše in za denar. Posebna zahvala dr. Branki Cepić, sestri Bernardki, patronažni sestri Danici Lipar, SB NM – dermatologinji dr. Valeriji Balkovec. Zahvaljujemo se tudi OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Resistec Krško, d. o. o., društvu vinogradnikov, gasilskemu društvu in društvu upokojencev Kostanjevica na Krki. Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za odigrano Tišino, župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen obred in govornici dr. Lei-Mariji Colarič - Jakše za poslovilne besede ob odprtem grobu.
Hvala Petri in Andreji ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli ...

2. maja je minilo že 10 let, odkar se je brez slovesa poslovil naš dragi

JANEZ BRKOPEC

iz Dolnje Težke Vode 15 a

Vsa toplina tvojega srca in vsa ljubezen ostajata za vedno z nami. Iskrena hvala vsem, ki ga nosite v srcu, postojite ob njegovem grobu, mu prižgete svečko in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

                             OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustila naša upokojena sodelavka

JELKA OSOLNIK

Gubčeva cesta 9, Trebnje

                                           Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv skupine TRIMO, d. o. o., Trebnje

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je poslovila naša draga

JOŽEFA MARIJA HRIBAR

Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in sv. maše. Hvala patronažni sestri Jožici, ki jo je spremljala v času njene bolezni. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik in g. župniku za lepo opravljen obred in zadnje slovo.

Žalujoči: vsi njeni

1 2 3 4 5 ...