Arhiv osmrtnic

Začetni datum: ponedeljek, 25.1.2021, stran: 1

V SPOMIN

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Mineva 1 leto in mineva 25 let odkar sta nas zapustila naša draga

VLADO in BRANKO PAVEC

iz Novega mesta, Šmihel 29

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu in jima prižigate sveče.

Žalujoči: vsi, ki smo ju imeli srčno radi

ZAHVALA

Ustavil se je tvoj korak,
se orosilo naše je oko,
zastali dih oznanil je,
da od nas si vzel slovo.

V 83. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, brat, stric, ate in stari ate

MATIJA ABSEC

iz Mihelje vasi

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in darove za sv. maše. Posebej se zahvaljujemo SB NM za njegovo oskrbo v poslednjih dneh, g. župniku za pogrebni obred, sosedom in gasilcem PGD Petrova vas za tople besede ter pogrebni službi Kukar za organizacijo pogreba. Ohranili te bomo v večno lepem spominu! Pogrešamo te!

Vsi njegovi

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekla,
niti roka nam podala,
a v naših srcih
za vedno boš ostala.

V 89. letu starosti nas je zapustila naša mama

PAVLA HOČEVAR

iz Sadinje vasi pri Dvoru

Iz srca hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in zanjo darovali sveče in sv. maše.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Posebni ljudje živijo
v naših srcih tudi,
ko več niso z nami.
Spomin nas tolaži
in nam daje upanje
za obstoj boljšega
sveta v večnosti.

V 77. letu starosti smo se poslovili od naše drage žene, mami, stare mame, tašče, sestre, tete, svakinje in sosede

MARIJE POVŠE

roj. Tomažič

iz Zagrada 14 pri Škocjanu

Ob boleči izgubi naše drage mame se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, društvom in organizacijam zahvaljujemo za besede tolažbe, izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče, cvetje, darovane maše in denarne prispevke. Zahvalo namenjamo Pogrebnim storitvam Blatnik in Gasilskemu društvu Zagrad za organizacijo in izvedbo pogreba, g. župniku za opravljen obred, govorniku Franciju Matku za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Posebno zahvalo namenjamo sosedi Tončki in njeni družini, ki je našo mami spremljala ves čas bolezni, ji stala ob stani, ji pomagala in bila ob njej v najtežjih trenutkih njenega življenja. Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.

Žalujoči: vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA KASTELEC

iz Dolža, Ravnica 16

Od nje smo se poslovili v torek, 19. januarja 2021, na pokopališču na Dolžu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

AGATA KOMES

iz Novega mesta, Kočevarjeva ulica 16

Od nje smo se poslovili v sredo, 20. januarja 2021, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.
Mama, hvala ti
za vso ljubezen
in dobroto, ki si
nam jo dala.

V 94. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, stara mama, prababica in teta

FRANČIŠKA VIDMAR

z Otočca, Gumerk 4

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, prispevke in sv. maše. Zahvala tudi g. župniku, pogrebni službi Mateje Novak za lepo opravljen obred, DU Brusnice, patronažni sestri Andreji, zdravstveni službi, pevcem in trobentaču. Še enkrat hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi, se ji zadnjič poklonili in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Nikoli ne boš tako daleč,
da te ne bi dosegle naše misli.
Nikoli ne boš tako daleč,
da te ne bi čutilo naše srce.

V 76. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast in bratranec

ALOJZ WEISS

iz Šmarjeških Toplic, Radovlja 20

Iz srca hvala vsem, ki ste čutili z nami našo žalost in bolečino, ki ste nas tolažili z besedami, dejanji ali le v mislih. Pomagali ste nam preživeti te težke dni poslavljanja in ure slovesa. Vsem in vsakemu posebej hvala.

Za vedno s teboj tvoji najdražji

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

V 28. letu starosti se je za vedno poslovil od nas naš dragi

SEBASTJAN JORDAN

iz Dolenje Stare vasi 48, Šentjernej

Ob boleči izgubi našega sina, soproga in brata se zahvaljujemo vsem za moralno in denarno podporo, izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala vodstvu in sodelavcem Iskre Pio, kolektivu Podgorja, DUO Impoljca, Adrii, vsem motoristom CROSS, g. župniku pa za lepe poslovilne besede in lepo opravljen obred. Hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem in znancem.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ti v kraje romaš nam neznane,
od koder več vrnitve ni,
slovo nam bridke seka rane,
solze rosijo nam oči,
oj, z Bogom, drago srce ti.
(S. Gregorčič)

Odšel je tiho, brez slovesa

JANEZ MACEDONI

iz Šmarjete 27

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu poklonili. Hvala za izrečena in pisna sožalja, za tolažilne besede in naklonjene misli.

Ata, počivaj v miru, kajti v naših srcih živiš.

1 2 3 4 5 ...