Arhiv osmrtnic

Začetni datum: ponedeljek, 6.2.2023, stran: 1

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

ANTON VRBANČIČ

Kapele 25, Kapele

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv skupine TRIMO d.o.o. Trebnje

Žalostni sporočamo, da nas je zapustil naš dolgoletni sodelavec

DAMJAN SLAPNIČAR

Vestnega in prizadevnega delavca bomo ohranili v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V 85. letu starosti nas je zapustil

JOŽEF HRIBAR

iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom Kovačič in Rangus ter družinam Janžek in Hribar za vso nudeno pomoč in podporo ter policijsko-veteranskemu društvu Sever Dolenjske in Bele Krajine, ZB NOB Šentjernej, PU NM, društvu Maksa Perca in članom stranke SD za pomoč pri organizaciji pogreba in izkazano spoštovanje našemu očetu. Hvala tudi Komunali NM za profesionalno opravljen obred.

Žalujoči: sin Andrej in hčerka Gorana z družinama

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša vesta,
kako boli,
ko več te ni …

V 87. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

JOŽEF TRŠČINAR

Maistrova ulica 3, Novo mesto

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenje, ga imeli radi in ste ga, osebno ali v mislih, pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

MATIJA GOLOB

Prapreče 3 a, Straža

Od njega smo se poslovili v petek, 20. januarja 2023, na pokopališču v Vavti vasi. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

V 93. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek in pradedek

FRANC ŠMID

Ulica Ilke Vaštetove, Novo mesto

Ob boleči izgubi našega ata Franca se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem iz tovarne zdravil Krka in Adria Mobil za tople besede tolažbe in stiske rok, za darovane maše, cvetje ter sveče. Posebna zahvala osebju DSO NM za večletno oskrbo na domu, zdravnici dr. Valentini Bevc, sestri Slavki in patronažnim sestram za nudenje pomoči ter reševalcem ZD NM za opravljene prevoze. Zahvala tudi pogrebni službi Oklešen, cvetličarstvu Amaryllis, izvajalcu Tišine, kvartetu As ter župniku Račkiju za lep obred slovesa. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga osebno ali v mislih pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni …

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka

KARLA STOPARJA

iz Drganjih sel 16, Straža

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih nesebično stali ob strani, nam pomagali in z nami delili neizmerno bolečino. Hvala vsem, ki ste ga tako v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna hvala tudi vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar loči nas,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena zanje
so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 85. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

MATIJA GOLOB

Prapreče pri Straži 3 a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se pevcem, župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Mateja Novak. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je od nas poslovila mama, babi, prababi, tašča, sestra, teta in soseda

VALENTINA MARIJA GORENC

iz Postaje 31, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo počastili v njen spomin in se od nje poslovili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje, darovane sveče in prispevke. Hvala župniku za lepo opravljen pogrebni obred, kvartetu As in pogrebni službi Oklešen. Zahvaljujemo se Zvezi društev civilnih invalidov vojn in DU Mirna Peč za nošenje praporja. Hvala tudi vaščanom Postaje in Marofa ter Veri Primc.

Žalujoči: vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

JOŽICA DVORŠAK

Ulica talcev 20, Straža

Od nje smo se poslovili v četrtek, 12. januarja 2023, na pokopališču v Šmihelu. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

1 2 3 4 5 ...