Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sreda, 5.10.2022, stran: 1

ZAHVALA

Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel,
ne boš več sanjal in ne boš več pel,
ne boš nemiren čakal več pomladi,
kdaj breskve cvetejo in trt nasadi.
(A. Gradnik)

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi

IVAN ŠVIGELJ

iz Stare Bučke

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom. Posebna zahvala PGD Škocjan, govorniku Robiju, praporščakom, župniku in Pogrebni službi Blatnik. Hvala za darovano cvetje, sveče in za sv. maše. Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša draga

KAROLINA PETAN

iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili žalost in jo pospremili na zadnji poti. Hvala za vso pomoč, hvala osebju Kardiološkega oddelka SB NM, PGD Podturn in vsem izvajalcem pogrebne slovesnosti. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Usoda kruta je hotela,
tebe, MAMA, nam je vzela,
odšla si tja,
kjer ni več trpljenja in gorja.

11. septembra je v 79. letu starosti za vedno zaspala naša žena, mami, babi, tašča in botra

ALOJZIJA GORENC

roj. Slak

iz Cerovca 8 pri Trebelnem

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom. Posebna zahvala vnukinjam Zali, Juliji, Katji in še posebno Pavlini, ki se je z ganljivimi besedami poslovila od zlate babi. Zahvala gre tudi patronažni sestri Branki Glivar, ki jo je obiskovala na domu med njeno boleznijo, PGD Štatenberk in sosednjim društvom, ki so se od naše mame poslovili z gasilskimi častmi, ter pevcem As in trobentaču. Hvala vsem, ki so mami poklonili cvetje, sveče in darovali za sv. maše, Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba, vse lepe misli in tolažbe ter župniku za opravljen obred.

Žalujoči: mož Ivan ter sinovi Ivan, Andrej in Silvo z družinami

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 81. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica, prababica in sestra

MARIJA LOGAR

iz Migolice pri Mirni

Vsem, ki ste ji pomagali med boleznijo in nam v težkih trenutkih stali ob strani ter jo pospremili na njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica in sestra

ANA JAKŠE

roj. Srebernjak

iz Gorenjih Sušic 64

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom iz Boričevega, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja. Iskrena hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in sv. maše ter pokojno mamo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala za lepo opravljen obred župniku Igorju Stepanu in pogrebni službi Komunala NM. Zahvaljujemo se tudi kolektivom Mercatorja, Krke in SB NM. Zahvala vsem, ki ste jo imeli radi; ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kje so moje rožice, pisane in bele,
moj’ga srca ljubice, žlahtno so cvetele.
Ah, pomlad je šla od nas,
vzela jih je zima, mraz.
(narodna)

V 90. letu starosti je za vedno zaspala naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra, teta in botrca

MARIJA BOBIČ

z Vinjega Vrha 10

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih izrekli sožalje in bili z nami. Hvala za darovane sv. maše, cvetje, sveče in denarne prispevke. Hvala g. župniku Jožetu Nemaniču za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Blatnik za skrbno in sočutno organizacijo pogreba ter pevcem kvarteta As za lepo zapete žalostinke. Hvala Diani za izrečene besede hvaležnosti in spominov. Posebna zahvala patronažni sestri Andreji Mesojedec za njen dolgoletni trud in požrtvovalnost. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo obiskovali, ki ste se prišli od nje poslovit in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Marjetka in Andrejka z družinama, Marjanca z družino, vnukinje Diana, Mija, Zala, Sabina, Anja in pravnuk Aleks

ZAHVALA

Mama draga, mirno spi
v deželi tisočih luči,
ostal spomin na tebe bo,
dokler se spet ne snidemo.

V 80. letu starosti je za vedno zaspala naša draga mama, babi, prababi, sestra, teta in sestrična

JOŽEFA KOLENC

Salarjeva Pepi

s Križa 7 pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem za vso podporo in pomoč, za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala župniku Marku Japlju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Komunala Trebnje. Posebna zahvala Ini za ganljive besede slovesa. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, da ste se v tako velikem številu poklonili naši babi in jo pospremili k mirnemu počitku.

Žalujoči: vsi, ki jo imamo radi

ZAHVALA

Zdaj se spočij,
izmučeno srce.
Zdaj se spočijte,
zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še brli.

V 83. letu je za vedno odšla v večni mir naša draga mama, babica in prababica

MARIJA KULOVIC

roj. Udovč

iz Stopič

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, sodelavcem, govornici Jožici, praporščakom in vsem drugim, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje in tolažilne besede, za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala gre osebju DSO NM in župniku Tadeju za obiske na domu in pozneje v DSO.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila,
z nami jokala,
z nami šepetala bo tvoje ime …

V 76. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in boter

ALOJZIJ PETJE

iz Zabukovja pri Mirni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečene besede sočutja, sveče, cvetje in sv. maše. Iskrena hvala prvima posredovalcema Nini Anzelj in Marjanu Ajdišku za njun hiter odziv, pogum in vztrajnost. Hvala dr. Matalnu in reševalcu za neizmeren trud. Posebna zahvala gre tudi gasilcem domačega gasilskega društva PGD Zabukovje, gasilcem praporščakom, vsem drugim prisotnim gasilcem, predstavnikom Gasilske zveze Trebnje in Andreju Zupančiču za poveljevanje. Spoštovani tovariši gasilci! Hvala vam, ker ste ga v tako velikem številu in s tako veliko mero spoštovanja pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi šentrupertskemu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za izjemno sočuten pristop ter Meliti Blatnik in Vesni Mejaš za prebrana govora. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Usoda kruta je hotela,
tebe, MAMA, nam je vzela,
odšla si tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.

V 91. letu je za vedno zaspala naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ZAMAN

roj. Krakar

iz Žužemberka, Grajski trg 40

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, sv. maše in molitev. Iskrena hvala Geni Miklič in osebju Družinske medicine Žagar. Zahvaljujemo se župniku Francu Vidmarju za poslovilne besede in lepo opravljen obred. Hvala DU Žužemberk in govornici Silvi Mohorčič, pevcem Prijatelji iz Šentvida za poslovilne pesmi in pogrebni službi Novak za lepo opravljeno organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

1 2 3 4 5 ...