Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 27.9.2020, stran: 1

ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

ŠTEFAN UDOVČ

Zajčji vrh 7

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo Pogrebni službi Novak, Krki, tovarni zdravil, g. župniku Tadeju Kersniču, pevcem za zapete žalostinke ter trobentaču za zaigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, tast in brat

JOŽE SLAK

iz Trške Gore 48, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter sv. maše. Iskrena hvala medicinskemu osebju SB NM – visceralni oddelek, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta As za zapete pesmi, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Marija in hči Joži z družino

V SPOMIN

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni,
ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

25. septembra mineva 10 let, odkar nas je zapustil naš dragi mož, brat, oče in dedi

IVAN GRIL

31. 5. 1954–25. 9. 2010

Dobindol 10 a

Hvala za lep spomin nanj, za postanek in lepo misel pri njegovem zadnjem domu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Treba je mnogo preprostih besed
kakor kruh, ljubezen, dobrota,
da ne bi slepi v temi
na križpotjih zašli s pravega pota.
(I. Minatti)

V času, ko nam jesen pogrinja bogato mizo dobrot, je v večnost odšel naš dragi

ALOJZ KRANJC

Rojen je bil na Miklavžev večer pri Bučki na Dolenjskem surovega leta 1940. Revščina, pomanjkanje in želja po svetli prihodnosti so ga pospremili daleč na sever Nemčije, kjer si je z ženo Birgit ustvaril dom in družino. Rad se je vračal domov, ljubil je preproste ljudi in do zadnjega je nesebično razdajal sadove svojega trdega dela. Pokopan je v Nemčiji, v naših srcih pa zanj gorijo svetle lučke dragocenih spominov na strica Lojza.

Žalujoči: njegovi iz Laz

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ŠTEFAN UDOVČ

oskrbovanec Doma upokojencev in oskrbovancev Impolca

Od njega smo se poslovili v četrtek, 17. septembra 2020.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

FRANC HRIBAR

Dolenje Jesenice 2, Šentrupert

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv TRIMO d.o.o. Trebnje

ZAHVALA

V 81. letu starosti je izgubil boj z boleznijo oče, stric, brat, boter, dedek in pradedek

JOŽEF MENCIN

iz Šentjerneja

Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje in tolažeče besede, za podarjene sveče in cvetje. Zahvala gre tudi g. župniku za opravljen obred, pogrebnemu zavodu Oklešen in izvajalcu Tišine.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustil naš ata

ANTON SKUŠEK

iz Bistrice, Šentrupert

Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in se od njega v velikem številu poslovili.

Sin Toni in hči Marjetka z družinama

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
se spomnite, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

V 87. letu se je na pragu jeseni iztekla življenjska pot našega dragega moža, ata, dedija, tasta in strica

JANEZA RAKOŠETA

iz Potočne vasi

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu v zadnjih letih, ko je opešal, posvečali svoj čas in pozornost. Posebno zahvalo za skrb in lajšanje zdravstvenih težav namenjamo osebju dementnega oddelka DSO NM ter oddelku za pnevmologijo SB NM. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, Slovenskim železnicam – sekciji za vleko vlakov NM, SB NM, OŠ Dragotin Kette, Trimu Trebnje in vsem, ki ste nam pomagali v težkem času izgube, se poslovili od našega ata in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Končane skupne so poti …
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani …

V 56. letu starosti nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustil naš dragi sin, mož, oče, dedi, brat in stric

ANDREJ LEGAN

iz Gornjega Kota, Dvor

Ob boleči zgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, sv. maše ter vso pomoč v težkih trenutkih. Posebej se zahvaljujemo g. župniku Francu Vidmarju za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem, gasilcem PGD za zadnje slovo in g. Urošu Leganu za izrečene poslovilne besede. Hvala pogrebni službi Novak za sočutno organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...