Osmrtnice

V SPOMIN

Saj čas zaceli rane vse,
tolažijo ljudje.
A bolečin, ki v srcu so
ne celi čas – nihče.

BRANKO PAVČEK

29. 11. 2004

Podgora 16

 

Vsi, ki smo te imeli radi

OSMRTNICA

Vsem prijateljem sporočamo, da je svojo življenjsko pot sklenil

prim. ŽELIMIR ŽELJKO OSTOJIĆ, dr. med.

Počiva naj v miru. Hvala vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami.

Njegovi Silva in Irena z družinama

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANC JERELE

iz Meniške vasi 1, Dolenjske Toplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem in upokojenim sodelavcem ITSa Krke, d. d., tovarne zdravil, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Oklešen in župniku za lepo opravljen obred. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Odšel si tiho,
kot lepa misel,
in nam pustil le lepe spomine.

V 60. letu starosti nas je zapustil naš sin, brat, svak, stric in boter

JOŽE VIDIC

iz Šentpetra 44, Otočec

Iskrena hvala vsem za besede tolažbe ter za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala župniku Jožetu Račkiju za lepo opravljen obred in pogrebni službi Oklešen NM. Lepa hvala sosedom, sodelavcem Modiane NM in Zavarovalnice Sava. Hvala DU Otočec, šentpetrskim pritrkovalcem in PGD Otočec za udeležbo s praporom na pogrebni slovesnosti. In ne nazadnje hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam na kakršen koli način pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

V 81. letu življenja nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric in dobri prijatelj

ALOJZ BEVC

iz Šmarjete 18

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje sv. maše in darove v dober namen. Iskrena hvala domačemu PGD Šmarjeta ter g. Milanu za tople besede slovesa. Hvala tudi župniku, pevcem in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen pogrebni obred. Prisrčna hvala vsem, ki ste se poklonili našemu očetu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila

TEREZIJA DRAGAN

iz Črmošnjic pri Stopičah, rojena v Dolžu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, in vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ALOJZIJ BEVC

iz Šmarjete

Od njega smo se poslovili v petek, 19. novembra 2021, na pokopališču v Šmarjeti. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.

V 100. letu starosti nas je zapustila naša draga

MINKA DRAGMAN

iz Polhovice 9, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv. maše. Hvala tudi celotnemu osebju DSO Marije in Marte Logatec, kjer je preživela zadnja svoja leta, za njihovo pomoč in oskrbo. Posebna zahvala gre župniku Jožetu Stražaju iz Poljan nad Škofjo Loko, patru Mateju Štausu in župniku Antonu Trpinu iz Šentjerneja za lepo opravljen obred. Zahvala gre tudi Alojziji Karlin za njeno nesebično pomoč, pogrebni službi Blatnik in pevcem iz Litije za odpete žalostinke. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi, ki so jo imeli radi

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

V 67. letu življenja nas je zapustil naš dragi

BRANKO NOVAK

iz Stare ceste 10, Straža

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Iskrena hvala motoristom, avtoprevoznikom, Kegljaškemu društvu Vodnjak, Kegljaškemu klubu Trebnje, avtoprevozništvu Klobčar, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta vas, pevski skupini AS in Blažu Strmoletu za tople besede slovesa, trobentaču in cvetličarni Florami iz Trebnjega. Posebna zahvala pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za lepo opravljen pogrebni obred. Prisrčna hvala vsem, ki ste se poklonili našemu dragemu Branku in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Delo, trud, trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi

MARTIN UCMAN

iz Velikega Cerovca 5 a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala sodelavcem iz Krke Notol 1, Revoza, Gostilne Meglič ter družini Krupić. Hvala pogrebni službi Oklešen, župniku Tadeju za lepo opravljen obred ter pevcem in izvajalcu tišine.

Vsi njegovi

ZAHVALA

In zdrsneš kot jesenski list,
ko veter ga poljubi.
In si trenutek – in te ni.
Le bežna senca zadrhti.
Utrne se življenje.
(A. Malavašič: Trenutek)

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, partner, tast in stric

STANISLAV ANŽUR

iz Roj pri Čatežu 24, Velika Loka

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in nekdanjim sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše, za besede tolažbe in izbrane misli. Hvala župniku, pevcem in pogrebni službi Komunala Trebnje. Hvala vnuku Mihu za prebrane besede slovesa. Prisrčna hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

En hribček bom kupil,
bom trte sadil,
prijatle povabil,
še sam ga bom pil ...

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, brat, stric in dober prijatelj

MARTIN MOHAR

Krka 25, Novo mesto

Ob nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, besede spodbude, darovali sveče in cvetje ter pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi župniku za opravljen obred, pevcem Prijatelji za zapete žalostinke in spremljavo v cerkvi, praporščaku DU Mali Slatnik, izvajalcu tišine, sosedu Milanu za izrečene besede slovesa in pogrebni službi Oklešen za čutno organizacijo pogreba. Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor roli pomagali, pa vas nismo posebej omenili. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v trajnem spominu in se ob priložnosti ustavili pri njegovem grobu.

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›