Osmrtnice

ZAHVALA

Stojim pred hišo …
Čakam, da prideš,
nasmejana in polna miline.
Sprejmejo me le tišina, spomini
in večna bolečina.

Ljuba mamica, v 78. letu starosti si nas veliko prezgodaj zapustila. S seboj si odnesla vse upe in načrte, ki smo jih skupaj snovali.

ROZALIJA LJUDMILA ŠPRINGER

iz Cegelnice 40, Novo mesto

Veliko zahvalo izrekamo intenzivnemu oddelku SB NM, župniku Jožetu Mrvarju iz Prečne, bratu Jožetu Strojinu iz Olimja, Bortu Rossu za odpeto pesem, sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste neizmerno bolečino čutili z nami. Hvala za darovane sv. maše, rože in sveče. Hvala vsem, ki ste mamico pospremili k večnemu počitku. Draga mamica in babi Roži, hvala ti, da smo te lahko imeli. Tvoja ljubezen in dobrota sta bili neizmerni. Zvezde naj ti pojejo uspavanke in oblaki naj te odevajo. Želimo ti večni mir med tvojimi dragimi.

Žalujoči: Jani in Peter z družinama

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V 89. letu se je od nas poslovila draga teta

ANA FRANČIČ

iz Tomačevega v Ljubljani

Iskrena hvala vsem, ki ste ji kakor koli lajšali zadnje dni življenja, jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in se tako poklonili njenemu spominu. Iskrena hvala župniku Antonu Trpinu za ganljiv obred in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, teta

MARTINA LENART

rojena Smuk

iz Smolenje vasi

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste jo imeli radi, nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala prijatelju in pastorju evangelijske cerkve dr. Danijelu Brkiču za sočutno opravljen obred in pogrebni službi Oklešen za spoštljiv odnos in celotno organizacijo pogreba.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast,
brat, stric, prijatelj in sosed

JOŽE POTOČAR

iz Novega mesta, Valantičevo 21

Zahvaljujemo se vsem, ki ste hodili z njim po njegovi življenjski poti, ga spoštovali in imeli radi. Hvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob njegovem slovesu lajšali bolečino. Ostal bo v spominu vseh nas.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›