Kekec, Zevnik, Korene in Strnad državni svetniki

24.11.2022 | 18:40

Bojan Kekec bo v DS zastopal interese 14. volilne enote (Novo mesto) ...

... Darko Zevnik 15. volilne enote (Črnomelj) ...

... Gregor Korene 20. volilne note (Krško) ...

... in Dušan Strnad 22. volilne note (Grosuplje). (Fotografije: arhiv DL)

Ljubljana - Na volilnih zborih po Sloveniji so včeraj izbirali državne svetnike, ki bodo v naslednjem petletnem obdobju v državnem svetu zastopali lokalne interese. Volilni zbori so potekali v 22 volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega svetnika. V enotah naše regije so svetniki Bojan Kekec, Darko Zevnik, Gregor Korene in Dušan Strnad.

Kekec in Strnad sta bila svetnika že prej, Zevnik pa se izvolitvi lahko zahvali tudi sreči, saj je v njegovem primeru med kandidatoma z najvišjim, a enakim številom glasov, odločil žreb. To je obenem pomenilo, da je brez novega mandata ostal sedanji svetnik Samer Khalil.

Seznam izvoljenih državnih svetnikov po volilnih enotah.

1. volilna enota (Ljubljana)

Dejan Crnek

2. volilna enota (Kamnik)

Matej Slapar

3. volilna enota (Maribor)

Drago Žura

4. volilna enota (Slovenska Bistrica)

Milan Ozimič

5. volilna enota (Celje)

Marko Zidanšek

6. volilna enota (Velenje)

Peter Dermol

7. volilna enota (Ptuj)

Rajko Fajt

8. volilna enota (Ljutomer)

David Klobasa

9. volilna enota (Kranj)

Ivan Meglič

10. volilna enota (Jesenice)

Leopold Pogačar

11. volilna enota (Murska Sobota)

Jasmina Opec Vöröš

12. volilna enota (Nova Gorica)

Elena Zavadlav Ušaj

13. volilna enota (Tolmin)

Andrej Poglajen

14. volilna enota (Novo mesto)

Bojan Kekec

15. volilna enota (Črnomelj)

Darko Zevnik

16. volilna enota (Sežana)

Igor Marentič

17. volilna enota (Logatec)

Miloš Pohole

18. volilna enota (Koper)

Matjaž Štolfa

19. volilna enota (Slovenj Gradec)

Bojan Borovnik

20. volilna enota (Krško)

Gregor Korene

21. volilna enota (Trbovlje)

Matjaž Švagan

22. volilna enota (Grosuplje)

Dušan Strnad

Danes pa so elektorji, ki so jih določile interese organizacije, izvolili 18 predstavnikov funkcionalnih interesov (torej delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti).

Seznam izvoljenih državnih svetnikov:

predstavniki delodajalcev
Mitja Gorenšček
Marko Lotrič
Jože Smole
Marko Staroveški

predstavniki delojemalcev
Lidija Jerkič
Oskar Komac
Saška Kiara Kumer
Branimir Štrukelj

predstavnika kmetov
Anton Medved
Branko Tomažič

predstavnik obrtnikov
Aleš Pulko

predstavnica samostojnih poklicev
Bojana Potočan

predstavnica univerz, visokih in višjih šol
Branka Kalenić Ramšak

predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja
Jožef Školč

predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti
Radovan Stanislav Pejovnik

predstavnik kulture in športa
Tomaž Horvat

predstavnica za področje zdravstva
Monika Ažman

predstavnik za področje socialnega varstva
Danijel Kastelic

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 2 predstavnika kmetov, en predstavnik obrtnikov, en predstavnik samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti (univerz, visokih in višjih šol, vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, zdravstva in socialnega varstva).

Izvoljeni so za mandatno dobo petih let.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava