2. Salon sadnih vin in 5. Ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov, Gostišče Dolinšek Vrh pri Boštanju

26.5.2022 | 09:00

Po dvoletnem premoru letos obujamo Salon sadnih vin in Ocenjevanje jabolčnikov in sadnih vin ter sokov v Boštanju. Pomemben del letošnjega 2. salona in 5. ocenjevanja predstavlja organizacija Posveta o izzivih in možnostih razvoja slovenskega jabolčnika/ciderja

POSVET

Slovenski jabolčnik/cider – Razvojni izziv za slovensko predelavo sadja, v četrtek, dne 26. maja 2022, od 9.00 do 14.00 ure, v prostorih Gostišče Dolinšek, Vrh pri Boštanju

Teme

Dogodek je razdeljen na tri dele: posvet, podelitev priznanj in vodeno degustacijo. Uvodni del bo predstavljal pogovor/okroglo mizo z naslovom Jabolčnik/Cider – Izziv za slovensko predelavo sadja. Vabljeni uvodničarji bodo predstavili kratka 5 do 10 minutna uvodna razmišljanja na teme, ki se tičejo umeščanja, pridelave in trženja jabolčnika/ciderja, nato pa sledi okrogla miza z naslovom: Slovenski jabolčnik v luči razvojnih možnosti. Sledi podelitev priznanj in nagrad, ter podelitev Zlatega jabolka najbolje ocenjenemu Tradicionalnemu slovenskemu jabolčniku/ciderju iz tradicionalnih sort jabolk, kategorija C1B.  V popoldanskem delu organiziramo vodeno degustacijo izbranih vzorcev, če bo dovolj prijavljenih udeležencev.

Časovnica posveta

9.00-10.00 Zbiranje in registracija prijavljenih, kava, čaj, prigrizek

10.00-10.40 Uvodna razmišljanja

- Aleš Germovšek, IPRA - Svetovni trendi industrije jabolčnika/ciderja;

- Jani Gačnik, Zveza sadjarskih društev Slovenije – Oskrbovani travniški nasadi, temelj

slovenskega jabolčnika;

- Jure Čuš, MKGP – Travniški sadovnjaki in ukrepi skupne kmetijske politike;

- Tržni pridelovalec Boštjan Pečar, Malner: Izkušnje v trženju jabolčnika/ciderja;

10.45-11.45 Okrogla miza – Slovenski jabolčnik/cider v luči razvojnih možnosti z aktivno vključitvijo prisotnih udeležencev

12.00-13.00 Čas za kosilo

13.00-13.15 Podelitev nagrad in priznanj ter Zlatega jabolka za najbolje ocenjen jabolčnik v kategoriji C1B – Jabolčniki iz tradicionalni sort travniških nasadov

13.20-14.00 Vodena degustacija z izbranimi vzorci

14.00 Zaključek

Sodelovanje

Posvet organizira TD Boštanj ob Savi, kotizacija za sodelovanje na posvetu znaša 15 eur. Pridelovalci, ki sodelujejo s svojimi vzorci na ocenjevanju so oproščeni kotizacije za sodelovanje na posvetu v višini 15 eur. Kotizacija za sodelovanje na vodeni degustaciji znaša 5 eur. Kotizacija se poravna pred pričetkom posveta po predhodni prijavi na trr TD Boštanj: SI56 6100 0001 5136, delavska hranilnica. Kosilo

Za vse udeležence posveta je mogoče organizirati kosilo. Zaradi lažje organizacije prehrane, vas naprošamo, da na prijavnici posebej označite ali želite ostati na kosilu. Cena prehrane ni vključena v kotizacijo. Udeleženci prehrano poravnajo sami.

Rok za prijave

Prijave zbiramo do 20. maja 2022. Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete po pošti na naslov TD Boštanj, Boštanj 54, 8294 Boštanj, ali na e-naslov: ales.germovsek@gmail.com. Pred pričetkom posveta je potrebno poravnati kotizacijo.

Opomba

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v organizaciji, v primeru, da bo število prijav prenizko.