TVU: Spoznaj svoje spretnosti - tudi v 3. življenjskem obdobju, RIC Trebnje

24.5.2022 | 09:00

Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim lahko ocenite lastne spretnosti. SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: matematične in besedilne naloge, zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov, vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju, vaši oceni o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju. Izvedeli boste, katera so vaša močna področja in katere spretnosti lahko še izboljšate

NAČIN IZPELJAVE

Fizično/osebno

TERMIN PRIREDITVE

Lokacija dogodka: Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Datum: 24. 5. 2022

Čas dogodka: od 09.00 do 11.00

KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV

Tanja Vrčkovnik

Telefon: 041567772

E-naslov: tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

PRIREDITEV IZVAJA

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

Telefon: 07 34 82 100

E-naslov: info@ciktrebnje.si

Spletna stran: https://ciktrebnje.si