Vlada tudi v novi odločbi glede HE Mokrice za prevlado javne koristi energetike

21.5.2022 | 15:30

Grafični prikaz bodoče HE Mokrice (STA)

Ljubljana/Mokrice - Vlada je včeraj po izvedenem novem postopku izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Prevlada te javne koristi je dovoljena pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi.

Kot je po dopisni seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje, je bila odločba izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

"V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno," so zapisali.

Določena je izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije.

Določena je tudi izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo.

Ta bo moral v posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava urediti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi ter drstišča v pretočni akumulaciji. Predvidena je tudi ureditev izlivnega dela Krke ter zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potom. V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki pa bo moral urediti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.

Z odločbo je določen dodaten izravnalni ukrep - v uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) bo treba pred izdajo gradbenega dovoljenja v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000 Sava-Medvode-Kresnice za območje Spodnje Sava dodati ribjo vrsto zvezdogled (Gobio uranoscopus).

Določen je tudi monitoring, pri čemer bo treba pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju upoštevati najnovejše metode in prakse, po navedbah vlade še določa odločba.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg HE Mokrice so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete HE bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.

STA; M. K.

Komentarji (2)

22.5.2022 2   (3)   (1)   Ocenitoto 
ob porastu cene el. energije je potrebno izdati račun za 4 letno zamudo vsem tistim je........mki so nagajali pri izgradnji elektrarne nagajali so sami voluharji ki nimajo kaj druga početi v življenju kot nagajati vsemu kar ni po njihovi volji
23.5.2022 3   (4)   (1)   Ocenilegat 
Ribiči in lovci skupaj z nevladniki so v SLO postali čudaki in norci,ki ščitijo "tekovine revolucije" na račun napredka ljudi.Ribiči si lastijo monopol in ovirajo plovbo po Brežiškem jezeru, kljub pravnomočni odločbi, kot da je njihova prehrana življensko odvisna od nekaj smrdljivih rib v Savi.Zaradi takih norcev ne bo nikoli motornega plovnega turizma na dosti velikem Brežiškem in Mokriškem jezeru. Lažna skrb za ribe in školjke odganja slovenske čolnarje, da na Hrvaško nosijo denar. Turizem smo ljudje, ne pa rdeči zvezdogledi prihodnosti.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava