Projekta zatiranja tujerodnih rastlin in zbiranja odpadnega olja - kakšni so rezultati?

11.5.2022 | 14:40

Direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc

Brežice - Komunala Brežice in Komunala Sevnica sta v Brežicah danes predstavili okoljska partnerska projekta zatiranja tujerodnih invazivnih rastlin in zbiranja odpadnega jedilnega olja. Brežiški projekt je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podprl s skoraj 150.000 evri, sevniškega pa Evropski sklad za regionalni razvoj s skoraj 140.000 evri.

Gre sicer za nekaj manj kot 200.000 evrov vreden partnerski projekt Tujerodne rastline - nevarne in škodljive oz. Tujerodke, katerega nosilni partner je Komunala Brežice, in nekaj več kot 210.000 evrov vreden projekt Varuj o-ko-lje, s katerim je Komunala Sevnica lani nagradila leta 2019 izvedeni regijski polletni partnerski projekt spodbujanja in zbiranja odpadnega olja Olje nekoliko drugače.

Direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc je povedala, da so s poldrugo leto trajajočim projektom Tujerodke, ki ga bodo končali konec junija, usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukrepov proti razraščanju tujerodk in njihovo iskanje na terenu. Usposobili so ga za upravljanje s strojem, ki s pomočjo pare in milnice ekološko poskrbi za zatiranje omenjenih rastlin. Za njihovo strojno odstranjevanje pa so nabavili traktor.

Med izvajanjem projekta so med drugim iskali rastišča tujerodnih invazivnih rastlin. V največ primerih je šlo za rastišča zlate rozge, japonskega dresnika in pelinolistne ambrozije. Ugotovili so, da so te rastejo predvsem na zapuščenih in nenadzorovanih zemljiščih, ki niso redno košena.

S ciljem boljšega varovanja narave so o pravilnem ravnanju s škodljivimi snovmi osveščali otroke in odrasle. Med drugim so pripravili dve delavnici in strokovni posvet na temo invazivnih tujerodnih rastlin. Projektna partnerja Komunale Brežice sta Komunala Sevnica in brežiški Posavski muzeje, je še navedla Novoselčeva.

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč je pojasnil, da je bil devetmesečni projekt Varuj o-ko-lje plod domačega znanja. Njegov cilj je bilo inovativno varovanje okolja po načelu krožnega gospodarstva, ki vpeljuje nove in prebojne rešitve na področju razvoja ukrepov, postopkov, tehnologij in sistemov za zbiranje in ponovno uporabo odpadnega jedilnega olja ter njegovo predelavo v nove izdelke.

Komunala Sevnica je v okviru projekta med drugim namestila dodatne ulične zbiralne posode za odpadno olje. Kupili in v glavnini razdeli so 4500 posod za njegovo domače zbiranje. Projektni partnerji so pripravili dodatno opozorilno akcijo o pomenu njegovega zbiranja in pravilnega odlaganja ter možnostih njegove vnovične uporabe.

Nabavili so tudi električni agregat, ki bo deloval na predelano odpadno jedilno olje. Prevažalo ga bo večnamensko delovno vozilo. V prihodnjih mesecih pa načrtujejo predelavo zbranega odpadnega jedilnega olja v biogorivo.

Projekt je prijavilo javno podjetje Komunala Sevnica. Projektni partnerji so bili krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, Komunala Brežice, Občina Sevnica, Komunala Radeče in sevniško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, je še povedal Udovč.

STA; M. K.

Zvočni zapisi

Jadranka Novoselc

Mitja Udovč

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava