Kdo se mora komu opravičiti: Gibanje SZŽ Bela krajina na strani semiške županje

25.11.2021 | 14:25

Občina Semič (foto: arhiv DL)

Semič - V Gibanju za svobodno in zdravo življenje Bele krajine menijo, da so nekateri odzivi na dopis županje občine Semič Polone Kambič, naslovljen na OŠ Semič, v katerem poziva k nespoštovanju epidemioloških ukrepov, neprimerni in poskušajo deskriditirati človekovo dostojanstvo in z ustavo zajamčene človekove pravice in svoboščine. V pismu petim semiškim občinskim svetnikom, ki so zahtevali županjino opravičilo, so med drugim zapisali, da je njihova zahteva ''neprimerna in moralno sporna, gledano s širše perspektive pa celo nevarna.'' Oblastniki so vedno izkoristili, še prej pa ustvarili težke razmere, ki so jim služile za izgovor pri kršenju zakonodaje in posledično temeljnih človekovih pravic, pravijo v gibanju: ''Mar ne sprevidite, da se to dogaja tudi danes?''

Semiške svetnike pozivajo, naj ravnajo v dobro občanov. Sicer pa pismo gibanja objavljamo v celoti:

''Spoštovani član (-ica) občinskega sveta Semič: Sonja Klemenc Križan, Urška Banovec, Dina Šmalc, Damir Stare in Anton Križe!

V koordinacijskem odboru Gibanja za svobodno in zdravo življenje Bele krajine smo prepričani, da je vaša zahteva po opravičilu in preklicu izjav županje Semiča Polone Kambič glede poziva ravnateljem neprimerna in moralno sporna, gledano s širše perspektive pa celo nevarna. Kot predstavnik (-ica) najvišjega organa v občini imate moralno zavezujočo odgovornost do občank in občanov, da ravnate v skladu z obstoječo zakonodajo in ravno v teh »težkih« časih je to še toliko bolj pomembno! 

Upamo, da veste, kaj pravi 41. člen Ustave Republike Slovenije (svoboda vesti); da je izpovedovanje opredelitev v osebnem in javnem življenju svobodno. Menimo, da ste s tem, ko ste podali pisno zahtevo po opravičilu gospe županje Polone Kambič, kršili prav 41. člen ustave, kar pomeni diskreditacijo njene osebne integritete, njenih pravic in svoboščin, zagotovljenih z ustavo. Sprašujemo se tudi, ali ste morda prebrali tudi 35. člen zakona o pacientovih pravicah (ZpacP), ki jasno pove, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko posega v otrokovo nedotakljivost.

Verjetno ste – morali bi biti - seznanjeni tudi s tem, da imajo otroci enake splošne pravice kot odrasli, so namreč lastni subjekt. To pomeni, da pisna zahteva po preklicu izjav gospe Polone Kambič z vaše strani pomeni tudi kršenje Evropskih konvencij o človekovih pravicah, katerih podpisnica je tudi Republika Slovenija s popolno obvezo do teh konvencij.

Da ni bilo pravnih kršitev s strani gospe županje Polone Kambič, je v svojih izjavah v preteklih dneh v medijih priznal tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Iz zgoraj navedenih pravnih dejstev izhaja, da bi se pravzaprav VI, podpisniki zahteve po njenem opravičilu, morali opravičiti gospe županji Poloni Kambič. 

Kajti, če smo se iz najtežjih zgodovinskih lekcij česa naučili, smo se ponavljajočega vzorca, ko so oblastniki vedno izkoristili, še prej pa ustvarili težke razmere, ki so jim služile za izgovor pri kršenju zakonodaje in posledično temeljnih človekovih pravic. Mar ne sprevidite, da se to dogaja tudi danes? Odprite oči in videli boste, da v naši državi vlada hišni red nad odlokom, odlok nad zakonom, zakon pa nad ustavo. Odprite oči in videli boste, da v naši državi oblast ne spoštuje temeljnega pravnega akta, na kateri temelji država. Kot predstavnik (-ca) najvišjega organa v občini bi morali vedeti, kaj to pomeni in kako usodne posledice lahko ima tovrstno ravnanje. Razmerje med oblastjo, institucijami in državljani v vseh demokratičnih, civiliziranih državah temelji na pravnem razmerju. Vsakršno drugačno razmišljanje je vračanje v kameno dobo in je več kot ugodna podlaga za kaos, nemire in podobna stanja, ki pa lahko kaj hitro prerastejo v kaj še bolj usodnega. Vse to pa vi, kot predstavnik(-ca) najvišjega organa v občini ne samo dopuščate, pač pa obsojate in onemogočate tiste, ki na to opozarjajo, v tem primeru županjo Občine Semič. 

Zapisali ste, da v teh težkih časih ni pomembno, ali je v zakonu zapisano, kako moramo ravnati, kjer se sklicujete na polne bolnišnice. Pozivamo vas, da se vprašate, zakaj vlada – če so časi res tako hudi – ne razglasi epidemije ali uvede izredne razmere. To je samo eden iz množice pomislekov, ki sproža dvom, da so trenutni ukrepi namenjeni boju zoper virus. Ne gre namreč samo za to, kaj je prav in kaj narobe, temveč predvsem, kaj je resnica.

Kot predstavnik (-ca) najvišjega organa v občini bi se lahko, če bi seveda želeli, seznanili z dostopnimi dejstvi in dokazi o nepotrebnosti, neustreznosti in škodljivosti masovnega testiranja ZDRAVIH otrok, posledicah nošnje mask in socialne distance za naše otroke ter o nesmislu izoliranja (zapiranja) ZDRAVIH otrok. Na to opozarjajo znanstvene študije in strokovnjaki, da sploh ne omenjamo, kako tovrstno ravnanje nima prav nobene pravne podlage. Zato na tem mestu še enkrat opozarjamo na težo besed županje Polone Kambič, ki je v dopisu ravnateljem zapisala:

»Vse, kar ne temelji na zakonu, je nezakonito in vse, kar ne spoštuje temeljnih človekovih pravic, je protiustavno. Le zakon je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine in tega nimamo, imamo pa odloke, ki nimajo prav nobene podlage v veljavni zakonodaji.« 

Koordinacijski odbor Gibanja za svobodno in zdravo življenje Bele krajine v celoti podpira apel županje Polone Kambič, saj se je za temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine zavzela kot županja, kot odgovoren državljan in nenazadnje kot starš. Žalosti nas, da ste se kot predstavnik (-ca) najvišjega organa v občini odločili, da podprete otrokom škodljivo ravnanje, da podprete nespoštovanje ustave in mednarodne konvencije o otrokovih pravicah, zato vas pozivamo, da se podrobneje seznanite z omenjeno problematiko, pretehtate vse argumente in ravnate v skladu s svojo vestjo, saj ste nenazadnje za to kot izvoljeni predstavnik (-ca) občanov in občank tudi plačani – da ravnate v njihovo dobro.  Časi so - kot pravite - težki in ravno zato terjajo dosledno spoštovanje zakonodaje, saj nam edino to jamči, da se ne bo s kršenjem osnovnih človekovih in še posebej otrokovih pravic nadaljevalo tudi v prihodnje.

Koordinacijski odbor gibanja SZŽB
Vladimir Križan - stik z javnostjo''

Komentarji (8)

25.11.2021 8   (17)   (9)   OceniJožko 
... da se podrobneje seznanite s problematiko, pretehtate vse argumente... težka bo to naloga za to gospodo, ki očita "nepravilnosti" gospe županji, ki poziva na ravnanje po zakonih in ustavi. Vsekakor pretežka, ker omenjena gospoda za vir informacij najverjetneje jemlje poročanje osrednih medijskih hiš in njih "dobavitelje ustreznih informacij". To, med drugim, da nobelovec, ki je izoliral virus hiv-a trdi, da je cepljenje s takimi cepivi norost in to nikakor ni fejstbukov dohtar in takih ne-fejstbukovih dohtarjev z renomejem je armada, se seveda presliši - jim ne da možnosti. Presliši se tudi težave otrok pod maskami ure in ure, torturo in grožnje prisilnega cepljenja zaposlenih in še marsikaj. Ne upošteva, da "cepljenje" dejansko ne rešuje ničesar. Ne vidi kaj se dogaja meter pred nosom kaj šele dlje. Ne ustavi zastrupljanja, ki prodre tudi v notranjost, proti temu bi pomagale samo ABK maske itd. Vse za cilje, ki se v tem času običajnemu državljanu, ki so mu glavni posredovalec informacij uradni mediji, niti ne sanja. Pa četudi bi jih dobil, jih ne bi dojel. To je pa veliko bolj kruta usoda za nas vse in nima veze s "covidom". Ta je samo vmesna faza s kolaterarno škodo, ki ni pomembna zanje. Še enkrat: upajmo, da jim ne uspe ! Pri tem gre vse priznanje gospe županji za izpostavljanje in korajžo. Bravo !
25.11.2021–10   (5)   (15)   OceniTone11 
Podpisani: Koordinacijski odbor gibanja SZŽB Vladimir Križan - stik z javnostjo'' V naslovu: Gibanje SŽZ Bela krajina ????? Ali se hecate, ali pa ne obstajate kot organizacija - morda pa gre pri vsem skupaj za eno in isto osebo!!!!!. Pa še pameti imate za izvoz, bi se reklo v starih časih. A zgodovina in dejanska situacija ne pozabi. Tudi v času kuge so se določeni ki so imeli moč, zoperstavljali vsem ukrepom, večini pa so zelo omejili gibanje, in tudi zato so se izbruhi omejili. Kuga se je ustavila z upoštevanjem higijenskih ukrepov. Ali je kdo protestiral, ko se je bilo potrebno umivati in so postavili "sekrete" in končno nehali "srati" za vsakim deblom ali grmom. Verjetno da!! Vidite podobnosti?? Covid bi izginil ali se vsaj upočasnil z upoštevanjem ukrepov. Danes je moč, ki jo imate, dana z dominantnimi mediji, ki pa so zaradi resnosti situacije malo spremenili obliko poročanja. Veliko zdravja in pameti (brez tiste za izvoz) vam želim(o) in malo manj skrivnosti (morda tudi laži) okrog domnevnega gibanja. SŽZBK ali SZŽ, .....
26.11.2021 6   (6)   (0)   OceniPopendekl 
Tone, primerjati 14. in 21. stoletje je malo mimo. In tudi kuge takrat niso izkoreninili s postavljanjem sekretov ampak je izzvenela sama. Tedanja medicina jo je skušala omejiti s puščanjem krvi in raznimi zelišči, kar pa ni bilo uspešno. Res pa je, da so manj obolevali Judi, ki so dali več na higieno, zaradi česar so postali žrtve pogromov,kar je bil začetek antisemitizma. Podobno se dogaja sedaj z delitvami na cepljene/necepljene, pro in anticepilce ipd. Zanimivo kajne?
27.11.2021 1   (1)   (0)   OceniTone11 
Sem mislil, da e bo kdo oglasil! Kuga se na Slovenskih tleh ni končala v 14. stoletju(g. Popendekl, ni dovolj samo prvih nekaj stavkov Wikipedije). Podobno se dogaja sedaj, ste napisali. Ali sem jaz napisal kaj drugače???? NA ŽALOST (oprostite za velike črke) pa so podobnosti očitne, in o tem sem imel namen govoriti. 200 let človeka ni ničesar izučilo. Naj zaključim z Vašim zadnjim stavkom -Zanimivo kajne? v oklepaju moj vprašaj (se znamo poslušati).
27.11.2021 1   (1)   (0)   OceniTone11 
Pa tudi "sekrete" so postavljali (vsaj na južnem delu današnje Slovenije -slede na dostopne vire) "globoko" v 19. stoletju, kar nima nobene zveze z Judi!
27.11.2021 1   (1)   (0)   OceniTone11 
Pa tudi "sekrete" so postavljali (vsaj na južnem delu današnje Slovenije -glede na dostopne vire) "globoko" v 19. stoletju, kar nima nobene zveze z Judi! Sprašujem-ali lahko (. . . . .) človeški um povže še tako nemogoče stvari??? ODGOVOR: Seveda lahko, in to v 21. stoletju
28.11.2021 1   (1)   (0)   Ocenitrue truic 
Tone , seveda so očitne podobnosto , saj gre za istega "kreatorja"...tudi kuga je umetno ustvarjena, o tem lahko dosti zbrskamo po netu , če se le malo potrudimo , tako je...kot tudi vse ostalo. Vse z namenom. Ni skučajnosti, so le ciklični dogodki skorajda v natančnem časovnem zaporedju. kako le, čudno ne ? :) Dobro jutro vsem iskalcem resnice ...:)
28.11.2021 2   (2)   (0)   OceniPopendekl 
Tone, o pomenu higiene na vpliv preprečevanja nalezljivih bolezni in tudi na uspešno zdravljenje nenalezljjivih nima smisla razpravljati, ker je to v današnjem času jasno že otrokom. Mene moti le to, da naj bi živeli v demokratični in pravni državi, kjer so zadeve urejena tako, da je vsakomur jasno kaj lahko in česa ne sme, čemur pa pri današni vladavini odlokov temelječih na trenutnih potrebah vladajočega velikega vodje, ne pa ustavi in zakonu ni tako. Mnenje stroke je irelevantno in, če zraven dodamo še spreminjanje ukrepov na nekaj dni, delitve na naše/vaše, cepljene/necepljjenje... smo tam kjer smo, to je nedaleč od pogromov, tako kot so jih bili deležni Judi, zaradi uporabe sekretov.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava