Gradi se kanalizacija v Kronovem 

27.10.2021 | 10:10

Stroji zaradi izgradnje kanalizacije že brnijo v Dolenjem Kronovem (na sliki), kmalu pa tudi v Vinici pri Šmarjeti.

Dolenje Kronovo, Družinska vas - Občina Šmarješke Toplice se trudi z izgradnjo kanalizacije v vaseh, kjer še ni urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Na tem področju se je začelo premikati v naseljih Družinska vas in Dolenje Kronovo, za najugodnejšega izvajalca del je bilo izbrano krško podjetje Kostak d.d.

Stanovanjski objekti imajo v teh naseljih pretežno še pretočne greznice, odpadna voda ponika v zemljo in onesnažuje podtalnico, kar je za turistično občino nesprejemljivo.

V projektu je predvideno, da se na ta kanalizacijski sistem naveže tudi kanalizacijski sistem spodnje Družinske vasi po predhodno že izdelani projektni dokumentaciji (javno naročilo vodi Direkcija RS za infrastrukturo in je v teku), v prihodnosti pa še kanalizacija naselja Bela Cerkev, kar bo poseben projekt, ter kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda iz predvidene turistično storitvene gospodarske cone Dolenje Kronovo. Tudi tu bo šlo za poseben projekt. Celoten sistem bo preko črpališč in tlačnih vodov vodil do obstoječega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Šmarješke Toplice.

Na vrsto tudi vodovod

Mateja Kotnik, direktorica OU občine Šmarješke Toplice

Kot pove direktorica šmarješke občinske uprave Mateja Kotnik, se je izvajalec del v Dolenjem Kronovem že na začetku srečal s težavami zaradi globine izkopa in terena s trdo kamnino. »V prvi fazi je bil predviden tlačni vod do centralne čistilne naprave, vendar smo se zaradi ugodnih vremenskih razmer in poletnih počitnic odločili, da se najprej uredi kanalizacija v jedru naselja. Kar nekaj pobud je tudi glede urejanje meteornih vod in zavedamo se, da je sedaj čas, da to trajno rešimo,« pove Kotnikova.

V Dolenjem Kronovem je potrebno obnoviti tudi dotrajan in pod dimenzioniran vodovod, grajen leta 1975. Območje se nahaja na izrazito kraškem področju, del naselja pa občasno tudi poplavi reka Krka. Za enkrat bodo obnovili 500 metrov vodovoda –  del, ki je grajen leta 1975.

Kmalu še Vinica itd.

Zaključek celotne investicije je načrtovan do konca leta. Vrednost pogodbe z DDV znaša skoraj 707.600 evrov. Kot pove Kotnikova, bodo nekaj dodatnih sredstev zagotovili še za dograditev in obnovo javne razsvetljave ter meteorne kanalizacije, dela pa potekajo skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. »Čeprav investicijo že izvajamo, bomo projekt vseeno prijavili na prihajajoče razpise za nepovratna sredstva,« doda.

Občina Šmarješke Toplice je že pridobila tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije v naselju Vinica pri Šmarjeti, kjer se bodo dela kmalu pričela, pridobivajo pa še služnosti za gradnjo vodovoda na Vinjem vrhu in kanalizacijo v Beli Cerkvi.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava