Dobili sodobno vežico

20.10.2020 | 16:10

Izgradnja mrliške vežice pomeni velika pridobitev, pravijo v KS Sela pri Šumberku. (Foto: Občina Trebnje)

Sela pri Šumberku - Prebivalci Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku se veselijo nove mrliške vežice. Bili so namreč edina krajevna skupnost v trebanjski občini, ki je še ni imela. Komunala Trebnje je z deli zaključila v septembru, sodoben poslovilni objekt z lani obnovljenim obzidjem pokopališča pa tvori lepo urejeno celoto.

»Izgradnja mrliške vežice pomeni veliko pridobitev za naše vasi, saj so bile želje in pričakovanja krajanov po vežici že pred dobrimi desetimi leti, ko je občina kupila zemljišče za ta namen. Krajani so imeli prej svoje najbližje na domovih ali v mrliški vežici v Velikem Gabru, zdaj pa bo omogočeno, da bodo počivali v svoji krajevni skupnosti,« pravi predsednik KS Sela pri Šumberku Damjan Golob.

Občina Trebnje je konec lanskega leta podpisala pogodbo z izvajalcem Komunalo Trebnje za izgradnjo mrliške vežice. Investicija je zajemala izgradnjo sodobnega pokopališkega objekta, parkirišča in cestnega priključka oz. dostopa do parkirišča. V objektu so štirje funkcionalni prostori: poslovilni prostor, kuhinja, sanitarije za moške, ženske in invalide. »Z izgradnjo mrliške vežice je Občina Trebnje zagotovila pogoje za spoštljivo slovo od umrlih krajanov krajevne skupnosti Sela pri Šumberku,« pravi vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini Janko Zakrajšek in dodaja, da je vrednost naložbe znašala okoli 176.000 evrov. »Krajevna skupnost je obenem tudi uredila javno razsvetljavo od vasi do mrliške vežice, na parkirišču in na vhodu pokopališča. Poskrbeli smo še za izkop, utrditev, odvodnjavanje in asfaltiranje javne poti vzdolž mrliške vežice vse do vhodnega portala na pokopališče. Investirala je tudi v določeno opremo tako znotraj kot zunaj objekta. Celotna investicija KS je bila nekaj več kot 17.000 evrov,« še pojasnjuje Golob.

Zadovoljni so, da se je občina letos lotila tudi rekonstrukcije v zadnjih letih zelo prometne lokalne ceste Velike Dole-Sela pri Šumberku, saj je bila na nekaterih delih poškodovana. Letos so uredili 300 m odsek, in sicer so na najbolj kritičnih mestih izvedli globinske sanacije, vozišče razširili, uredili so tudi odvodnjavanje. Občina načrtuje z rekonstrukcijo nadaljevati naslednje leto, zaključiti pa leta 2022. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 168.000 evrov, KS bo pri tem sodelovala po svojih zmožnostih, še dodaja Golob.

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava