Osmrtnice

ZAHVALA

Ura zadnja je odbila,
mama naša se je poslovila...
Življenje svoje zdaj si dotrpela,
bremena težka nase si prevzela.
Poslej mirno boš v grobu spala,
z očetom našim tiho boš kramljala.

V 96. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, prababica, tašča in teta

MARIJA PRAZNIK

roj. Kopina

iz Grmovelj 5 pri Škocjanu

Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice, cenjene sorodnice in sosede se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se ji poklonili v spomin in poslednje slovo, darovali sveče in cvetje, sočustvovali z nami in jo v tako velikem številu pospremili do poslednjega doma. Posebna zahvala župniku g. Tonetu Dularju in pogrebni službi Blatnik za sočutno opravljen pogreb, pevcem kvarteta As, izvajalcu Tišine ter govornici za besede slovesa. Vsem skupaj in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala!
Draga mama: lepo je bilo živeti s tabo, lepo je bilo živeti z mislijo, da si z nami, da nas čakaš na pragu, na dvorišču rojstnega doma. Pogrešali te bomo!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

V 44. letu je mnogo prezgodaj zaspala najina draga mamica, hčerka, sestra, teta in sestrična

MATEJA VRTAČIČ

Ratež 16 a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, podarjene vence, sveče, sv. maše in denarno pomoč. Zahvala Borutovim in Matjaževim sošolcem in učiteljem. Hvala g. župniku, obema govornikoma, pevcem, vsem zdravnikom in sestram, ki so ji lajšali bolezen, ter pogrebni službi Oklešen.

Žalujoča sinova, starši, sestra in preostali sorodniki in prijatelji

ZAHVALA

Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.

Ob boleči izgubi našega dragega

ALOJZA ŽIBERTA

iz Brezovega 3 pri Studencu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, sv. maše ter denarne prispevke. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, izvajalcem Tišine, župnikom Francu Levičarju, Jožetu Komljancu in Fonziju Žibertu za lepo opravljen cerkveni obred.
Zahvaljujemo se tudi pevcem Lavrencij z Rake za zapete pesmi, praporščakom DIS Studenec in DU Sevnica, cvetličarni Lilija ter restavraciji Silvester za gostinske storitve. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Lojzeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, tašča, babica, prababica in botrica

LJUDMILA MENCIN

Čučja Mlaka 1, Škocjan

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala osebju DSO NM, SB NM – pljučno-infekcijski oddelek, g. župniku in pogrebni službi Blatnik ter mešanemu pevskemu zboru Dobrava. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›