DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
11°C 8°C 8°C 9°C 10°C
18°C 17°C 18°C 18°C 14°C
maj
6

Osmrtnice

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

ANTON VOVKO

iz Velikega Slatnika 29, Novo mesto

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sosedom in vsem preostalim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. župniku, pevcem in Mari Lokar za besede slovesa. Posebej pa se želimo zahvaliti Slavki Povše, ki je vsa leta skrbela za njega in mu stala ob strani. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo
mi vsi.

V 77. letu nas je po dolgotrajni bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric

JOŽEF BAJUK

iz Metlike

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, prispevke za sv. maše ter denarna nakazila društvu Trepetlika. Hvala za lepe besede slovesa bratu Stanetu, nečakinji Ireni in območni Obrtno-podjetniški zbornici Metlika. Posebna zahvala tudi ZD Metlika, patronažni sestri Ireni, pomočnicam na domu Doma počitka Metlika – Dragici, Anici in Ireni, g. župniku Jožetu Piberniku, pogrebni službi Piškurič, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali in ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

V 40. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi oči, sin, brat, stric, nečak in bratranec

ROBI MURGELJ

Dolenja vas 18, Mirna Peč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, zdravstvenemu osebju hematološkega oddelka Ljubljana, Interni bolnišnici NM, vrtcu Mirna Peč, Akripolu Trebnje, Silvi Bevc za ganljive besede, pevskemu zboru in izvajalcu Tišine, pogrebni službi Oklešen in g. župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›