Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

BRANKO MILAN KORENIČ

iz Bele Cerkve 20

Od upokojenega sodelavca smo se poslovili v torek, 20. marca 2018, na pokopališču v Beli Cerkvi.
           S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

Mnogo prezgodaj se je končala življenjska pot
našega sodelavca

MARJANA LAHNETA

iz Hrastulj 17, Škocjan

Od njega smo se poslovili v sredo,  21. marca 2018, na pokopališču v Škocjanu.
                            Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

STANISLAVA PLANKAR

nazadnje stanujoča v DSO NM

Od nje smo se poslovili v sredo, 21. marca 2018, na pokopališču v Ločni.
              S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 80. letu starosti je na pragu pomladi odšel naš dragi

MARJAN GRAH

Iskreno se zahvaljujemo zdravnikom in zdravstvenim delavcem DSO NM, župniku Krizostomu za opravljen obred, pevcem in pogrebni službi. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom in tovarni zdravil Krka za besede sožalja, cvetje, sveče, maše in prispevke za humanitarne namene. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Pavla, sinova Andrej in Marč ter brat Stane Grah

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

DRAGOTINE BRODAR

iz Bajčeve ul. 11, Novo mesto

se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožaljo, za vsak stisk roke, topel objem, tolažilne besede, sveče, denarne prispevke ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala DSO NM za skrbno nego in prijaznost v času njenega bivanja v domu, MEPZ Revoz za zapete pesmi, violinistki Terezi in kolektivu OŠ Šmihel, še posebno ge. učiteljici Heleni Murgelj za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kje si mama, žena naša,
kje je mili tvoj obraz,
kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

V 84. letu starosti se je od nas tiho poslovila naša draga žena, mama, babica, prababica, sestra, tašča in teta

MARIJA SKUBE

roj. Grivec

z Muhaberja 32

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje in kakorkoli pomagali. Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Zahvaljujemo se g. župniku Milošu Koširju za lepo opravljen pogreb, pevcem in izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Zahvala sodelavcem podjetja Adient NM za izrečeno sožalje in tolažilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

V 100. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica in tašča

MARIJA KOŽAR

iz Gornje Težke Vode 19 (PREPIH), Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in kolektivu Prepiha za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se patronažni službi ZD NM. Lepa hvala tudi osebju pogrebne službe Novak iz Žužemberka, pevcem ter g. župniku za opravljen obred.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oči, dedi, pradedek in tast

RUDI RIFELJ

Šukljetova ulica, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče, sv. maše in nam osebno ali pisno izrekli sožalje. Posebna zahvala reševalcem službe nujne medicinske pomoči za hitro in nesebično pomoč, g. Andreju Šikovcu, dr. med., g. Milivoju Piletiču, dr. med., za njegovo dolgoletno zdravljenje, osebju Medicinskega centra Krka NM in vsem, ki ste mu kakorkoli pomagali in stali ob strani v času njegove dolgoletne bolezni. Zahvaljujemo se g. Demšarju za lepo opravljen obred, pevcem kavrteta As iz Trebnjega, glasbenikoma Aleksandri Pavlič in Borutu Turku, gasilcem za spremstvo in prebrane besede slovesa, cvetličarki ge. Jožici Sikošek iz Prečne za lep cvetlični aranžma ter pogrebni službi Komunala NM.

Žena Vera in hčerka Maja z družino

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 73. letu starosti se je nenadoma in nepričakovano poslovil

MIROSLAV KOŠMRLJ

iz Stopič 10, Stopiče

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom ter vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč in darovane sv. maše. Posebna zahvala pogrebni službi Novak Marija, s.p., pevcem za odpete pesmi in župniku g. Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, sinova Boštjan in Iztok z družino

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›