DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

srečetpetsobned
napoved napoved napoved napoved napoved
4°C 2°C -1°C 1°C 8°C
6°C 3°C 1°C 8°C 12°C
nov
26

Osmrtnice

ZAHVALA

Vsi, ki jih imamo radi,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

V 79. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, babica, prababica, sestra in teta

VIDA KOTNIK

roj. Gričar

iz Novega mesta, Lebanova ulica 29

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vse tolažilne besede in izrečeno sožalje, za darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku frančiškanske cerkve, pevcem in pogrebni službi Komunale Novo mesto za lep poslovilni obred.

Žalujoči: mož Lado, hči Mirjam in sin Andrej z družinama ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval,
naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, pradedka in tasta

ANTONA NOVŠAKA

iz Močvirja 17, Bučka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se internemu oddelku SB NM, predvsem dr. Kurentovi za pomoč ob najtežjih trenutkih, g. župniku za lepo opravljen odred, pevcem za zapete žalostinke in govornici za ganljive besede slovesa. Vsa zahvala tudi pogrebnemu zavodu Blatnik. Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

V 75. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, ata, dedi, brat, stric, svak, tast, boter in bratranec

LUDOVIK HOČEVAR

iz Stopič 95, Stopiče

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih dneh slovesa stali ob strani, izrekli sožalje, podarili sveče in za sv. maše ter namesto sveč darovali za namen, ki smo ga izbrali. Posebna zahvala kolektivoma OŠ Stopiče in OŠ Dolenjske Toplice, kolektivu Zaporov Novo mesto, vsem prijateljem iz Šentjerneja, nekdanjim sodelavcem in upokojencem UE Novo mesto, duhovniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred ter zahvalne besede. Iskrena zahvala OI Ljubljana, posebej prof. dr. Marku Snoju ter dr. Mariji Skobler Vidmar, zaposlenim na visceralnemu oddelku SB NM, dr. Metki Miklič, ZD Novo mesto, dr. Valentini Bevc in patronažni sestri Mojci ter DSO Novo mesto - pomoč na domu. Hvala Ribiški družini NM, njegovim stanovskim tovarišem ZŠAM Novo mesto, govorniku Alojzu Draganu za ganljive besede ob slovesu, pevcem, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Novak. Iskreno hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem in vsakomur posebej, ki nam pomagate lajšati bolečino.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V globoko hvaležnosti za
njegovo zemeljsko bivanje
trdno zaupamo
v naše skupno večno življenje.

Po večno plačilo je v 83. letu odšel

JOŽE ŽAGAR

iz Jelš 4 pri Mirni Peči

Hvala vsem, ki ste našemu atetu bogatili življenje, ga imeli radi in mu ob slovesu izrazili svoje spoštovanje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ko me poljubiš, ne dvomim nič:
bog je, so angeli in smrti ni!
(S. Pavček)

Odšel je naš dragi mož, oče in dedi

PETER DRENIK

iz Ulice Ivana Roba 15, Novo mesto

Velika hvala vsem sorodnikom in prijateljem, ki so nam v trenutkih slovesa stali ob strani.
Zahvaljujemo se tudi patru Marku za osebno noto pri obredu in govorcem za tople besede slovesa.
Dragi sosedje iz Ulice Ivana Roba, sodelavci iz Kolpe d.d. in Policijske uprave Novo mesto - hvala za besede tolažbe in upanja.

Žena Milka, hčerka Alenka in sin Tomaž z družinama

V SPOMIN

Temne so moje misli,
kot da sem noč,
brez zvezd in lune -
še brez neba;
kot da sem vaza
brez cvetja in vode -
še brez dna.
Žalost me cefra
kot neurje cvetne liste.
(N. Maurer)

SAMO HRIBAR

20. 2. 1986 - 22. 11. 2009

Misli so kot vodne kapljice…
Si na poti skozi večnost in čas je le trenutek. Ni začetka in ni konca. Pusti vrata priprta, da bomo čutili, kako povezani smo. Danes in za vedno, dragi naš Samo.

Vsi, ki te nosimo v srcu

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›