DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

nedpontorsrečet
napoved napoved napoved napoved napoved
16°C 12°C 10°C 17°C 17°C
17°C 13°C 12°C 21°C 21°C
sep
21

Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

LUDVIK RIFELJ

iz Črešnjic 26, Otočec

Od njega smo se poslovili v ponedeljek,
15. septembra 2014, na pokopališču na Otočcu.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

Ob boleči izgubi brata

JOŽETA BREGARJA

iz Dobrove 41 pri Škocjanu
zadnja leta bivajoč v Domu počitka v Impolci

se zahvaljujemo vsem sorodniko in prijateljem. Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju in socialni delavki ge. Mojci Knez v domu starejših občanov v Impolci, g. župniku za opravljen obred pokopa, pogrebni službi Blatnik, pevkam za zapete pesmi, prostovoljnim gasilcem iz Dobrove za njihovo udeležbo na pogrebu in za poslovilni govor ter vsem ostalim, ki so mi izrekali sožalje. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoča: sestra Ivana Pečnik z družino

V SPOMIN

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

19. septembra 2014 mineva eno leto, odkar smo se poslovili od našega dragega

ANTONA STARETA

Šentjernejska cesta 8, Novo mesto

Neizmerno te pogrešamo.

Žalujoči: žena Vida in vsi, ki smo te imeli radi

ZAHVALA

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in pozabo.
Po tebi merimo stvarem pomen
in tvojo pesem skušamo peti za tabo.
(T. Pavček)

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, mama, prababica, tašča in prijateljica

MARIJA JANEŽIČ

roj. Kapler

Zavinek 7, Škocjan

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoč, izrečeno sožalje, za darovano cvetje, sveče, sv. maše ter številno spremstvo na zadnji poti. Posebna hvala zdravstvenemu osebju Interne bolnišnice Nm in ZD Škocjan za dolgoletno zdravljenje. Hvala tudi Društvu upokojencev Škocjan, govornici ge. Joži Luzar za ganljiv govor ob grobu, cerkvenemu pevskemu zboru, duhovnikom za molitve in lepo opravljeno cerkveno slovo ter pogrebni službi Blatnik. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›