Osmrtnice

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a na Jureta spomin
bo za vedno ostal.

ZAHVALA

V 70. letu nas je zapustil naš dragi

JURE ŠLOGAR

z Loga 116 a pri Boštanju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala Območni obrtno-podjetniški zbornici Sevnica in KS Boštanj za lepo opravljeno slovo. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju ZD Sevnica za vso pomoč in lajšanje bolečin ter g. župniku Fonziju Žibertu, govorniku Vinku Knezu, pevcem in prav vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

V 70. letu starosti nas je zapustil

JURE ŠLOGAR

upokojeni obrtnik in ustanovni član OOZ Sevnica

Izgubili smo dobrega prijatelja in stanovskega kolega. Hvaležni smo ti za vsa tvoja prizadevanja pri povezovanju obrtnikov
in za zvestobo stanovski organizaciji.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica

ZAHVALA

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

V 83. letu starosti je za vedno odšel naš dragi

IVAN POTOKAR

iz Račjega sela 6

Ob bolečem slovesu se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Prav posebna hvala vsem vaščanom Račjega sela in sosedom z Mirne, DU Mirna, praporščaku in govornici Mari Logar. Hvala tudi pevcem, izvajalcu Tišine, pogrebni službi Novak M. in duhovnemu pomočniku g. Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala tudi DSO Trebnje in osebju SB NM za zdravljenje in nego ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Mimi, sinova Janez in Emil z družinama, Vinko in Sašo z družinama, brat Jože in sestre Ani, Ivanka in Mari z družinami ter preostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi ata, tast, dedek, pradedek in stric

JOŽE NOVAK

iz Visejca

Ob tej boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala pogrebnemu zavodu Novak, g. župnikoma Cirilu Murnu in Damjanu Štihu za lepo opravljen pogreb, ambruškim pevcem, citrarki Evi Medved, vsem, ki ste poskrbeli za molitev v vežici in zvonjenje po cerkvah, in tudi vam, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Najlepša hvala osebju Družinske medicine Žagar za vso pomoč, obiske na domu in vse, kar ste zanj naredile tudi zunaj delovnega časa. Ne nazadnje hvala vsem, ki jih nismo imenovali, pa ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama

TONČKA ŽLAJPAH

roj. Borštnar

upokojena gostilničarka iz Mokronoga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so se prišli od nje poslovit, darovali cvetje, sveče in jo pospremili na zadnji poti. Posebna hvala g. Tonetu Maverju za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke ter g. župniku Klavdiju Peterci za lepo opravljen obred.

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

V 88. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat, stric, bratranec, svak in boter

ALBIN ROBEK

iz Dul 17, Bučka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala zdravnici dr. Katičevi, patronažni sestri Jančevi, osebju DSO NM za pomoč na domu, PGD Bučka in g. Metodu za poslovilne besede, DU Škocjan, pevcem, izvajalcu Tišine, pogrebni službi Blatnik ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat in stric

JOŽE ŠIMC

z Rateža 30

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in darovane sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
pa čeprav pokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

V 81. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta

ELIZABETA TOLAR

roj. Kralj

iz Gorenjih Sušic, Uršna sela

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala sodelavcem DSO NM – kuhinja, Revozu – montaža od. 505, Sintalu – sektor Dolenjska, Zavarovalnici Triglav – OE NM, KO Zveze borcev Uršna sela, govorniku Roku Kastelicu za poslovilne besede, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče...

V 81. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga mama, stara mama, tašča, sestrična in teta

JOŽEFA MLAKAR

roj. Zoran

Iz Gor. Dol 12, Škocjan

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, sodelavcem Revoza – DLI, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, sv. maše in denarno pomoč. Posebna zahvala gre osebju ur. odd. NM, dr. Antonu Zaletelju, osebju Internega oddelka SB Brežice – dr. Rogulju, onkološkemu inštitutu, dr. Olgi Cerar, osebni zdravnici dr. Mirjam Vide Katič in patronažni sestri Slavici za vso skrb v času njene bolezni. Najlepša hvala pogrebni službi Blatnik, govornici Anki, pevcem ter g. župniku Tonetu za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›