DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

srečetpetsobned
napoved napoved napoved napoved napoved
9°C 4°C 7°C 11°C 12°C
17°C 18°C 21°C 21°C 18°C
maj
27

Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

FRANČIŠKA RAVNIH

iz Malega Orehka 19

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v torek, 19. maja 2015, na pokopališču v Malem Orehku. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

V bolečini smo se polovili od naše

VIDE GALIČ

iz Šmihelske ceste 15 v Novem mestu
nazadnje stanujoče v DSO NM

Iskrena hvala vsem, ki ste bili vedno s srcem ob njej in z njo vse do bolečega slovesa. Hvala za izkazano iskreno spoštovanje, za stiske rok in vaše darove. Naj ostane v vaših srcih večno.
V globoki žalosti: hči Darja z Janezom, vnukinji Nana in Gala

V SPOMIN

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni.
A ostala je tišina,
ki močno boli.

DENIS IVANEŽ

Te dni mineva 10 let, ko je kruta usoda prekinila njegovo življenje. Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

Ati

ZAHVALA

A dan je črni moral priti,
bridkosti dan, oj, dan solzan,
težko je bilo se ločiti,
a vse solze, ves jok zaman.
(S. Gregorčič)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, tasta in brata

MATIJE BELAVIČA

roj. 11.10.1952

iz Novega mesta

se želimo iskreno zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne objeme ter iskrene besede v tolažbo. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom. Posebna zahvala govorniku Francu Plutu za izrečene besede slovesa, pogrebni službi Komunala Novo mesto in pevcem za zapete žalostinke.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, tašča, sestra, svakinja, teta, babica in prababica

MIHAELA STROJINC

Spodnje Mladetiče 10, Krmelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Novak, g. župniku za lepo opravljen obred, govornici za tople besede slovesa, pevcem za zapeto slovo ter izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›