DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

torsrečetpetsob
napoved napoved napoved napoved napoved
4°C 1°C -1°C -4°C -4°C
10°C 5°C 5°C 3°C 6°C
dec
1

Osmrtnice

ZAHVALA

A kjer koli zdaj si – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših bo srcih ostala.

V 86. letu nas je nepričakovano zapustila naša draga tetika, sestra, teta, svakinja

TEREZIJA POVHE – tetika

z Blata 19, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani, darovali cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna zahvala gre tudi g. župniku Milošu Koširju ter pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: Stanka, Stane, Andraž, Renata, Samo, Nik, sestra Ani z družino ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica in teta

MARIJA POGLAVC SAJE

iz Straže

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Prisrčna zahvala dr. Franciju Koklju in patronažni sestri Vlasti za zdravstveno nego. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in izrečene besede slovesa, pevcem in pogrebni službi Oklešen. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo spoštovali in jo pospremili na njeni zadnji poti. Spomin nanjo in njeno dobroto bo večno ostal.

Žalujoči: hčerka Marinka z družino

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, tast, dedek, pradedek in stric

LADISLAV FERFOLJA

iz Cankarjeve ul. 22, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijateljem za iskreno sožalje, podporo, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala ZB NM, vojaškim vojnim invalidom, Društvu invalidov NM, KS Mestne njive in DU NM. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo.

V 87. letu nas je zapustil naš najdražji

FRANC PANGRE

iz Muhaberja 2, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala Jožici Rešetič za vso pomoč v težkih trenutkih. Hvala vsem za spremstvo na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.

V 88. letu je za vedno zaspal naš dragi oče, dedek, pradedek, tast, stric, brat in boter

ANTON BAJC

upokojenec CP NM iz Trebnjega, Zidani Most 3

Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom Zidanega Mosta in Štefana, prijateljem, znancem, MK Kamerad, sodelavcem CP – enota Trebnje in vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani, darovali sv. maše, cvetje, sveče in nam kakor koli drugače pomagali. Prisrčna hvala zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, DSO Trebnje in gostilni Šeligo. Posebna zahvala g. župniku Milošu Koširju za mesečne obiske na domu in lepo opravljen obred. Iskrena hvala pogrebni službi Novak, pevcem za zapete žalostinke, ge. Meti Reberšek za poslovilni govor, Foto studiu Markelj in vsem, ki jih nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in cenili. Vsa toplina njegovega srca, močna volja do življenja in besede o vztrajnosti bodo za vedno ostale z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›