DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
5°C 5°C 0°C -4°C -5°C
13°C 11°C 8°C 7°C 8°C
okt
25

Osmrtnice

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je...

V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, sestra in teta

ANTONIJA KLANČAR

iz Dobravice 8 pri Šentjerneju

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in vsem, ki ste jo poznali in obiskovali. Hvala za izrečeno sožaljo, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za ubrano petje, izvajalcu Tišine in g. Jožetu Grgoviču za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kot tiho jeseni odpade listje z drevesa,
tako tiho odšla si ti draga mama v nebesa.

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama

ANTONIJA ZUPANČIČ - TONČKA

roj. Petan

Iz Lobetove ulice 16, nazadnje stanujoča v Smolenji vasi 7a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz Lobetove ulice in Smolenje vasi za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala vam Meta, Anica, Ina, Pepca in Marija za vse pozornosti, ki ste jih izkazovale do naše mame. Še posebej hvala osebni zdravnici dr.Tatjani Gazvoda, p. Marku za obiske na domu, p. Tadeju in p. Krizostomu za lepo opravljen obred ter vsem vam, ki ste jo poznali in obiskovali. Zahvaljujemo se tudi pevcem župnijskega pevskega zbora sv. Lenart ter sosedu Niku Veseliču za poslovilni govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

OSMRTNICA

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Umrla je naša draga žena, mama, stara mama in prababica

KRISTINA JUREČ

po domače Muhčeva Kristina

iz Mlake pri Kočevju 5
rojena 1931 leta

Od nje smo se poslovili 21. oktobra 2014 na pokopališču v Stari Cerkvi. Za vedno bo ostala v naših srcih.

Žalujoči mož Ernest z družino

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›