DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

četpetsobnedpon
napoved napoved napoved napoved napoved
16°C 12°C 12°C 14°C 14°C
26°C 24°C 25°C 20°C 19°C
maj
26

Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA POLJAKOVIĆ

iz Zbur 28, Šmarješke Toplice

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v petek, 20. maja 2016, na pokopališču Slape pri Zburah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil dragi brat, stric, svak in bratranec

FRANČIŠEK BUKOVEC

Loška vas 10, Dolenjske Toplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala tudi osebju Internega oddelka SB NM. Hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem, pogrebni službi Oklešen, izvajalcu Tišine, številnim okoliškim gasilcem. Zahvala tudi ZZB, enota Dolenjske Toplice, soteškim gasilcem in ge. Brigiti Rončelj za ganljive besede slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

V Gospodu je zaspal naš dragi

ALBIN LUZAR

Jakčeva ul. 7, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so ga imeli radi in ga spoštovali ter nam izrekli sožalje. Lepa hvala škofu msgr. Andreju Glavanu in vsem duhovnikom za lepo opravljen pogrebni obred in sv. mašo. Najlepša hvala tudi govorniku Martinu Luzarju za poslovilne besede in pevcem Kvarteta As.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ljubil svojo si družino,
ljubil zemljo si in dom,
ostala je grenka bolečina,
ko odšel si v večni dom.

V 32. letu nas je nepričakovano zapustil naš dragi življenjski sopotnik, ati, sin, vnuk in brat

SREČKO NOVŠAK

iz Močvirja 17, Bučka

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sošolcem OŠ in vsem, ki ste nam priskočili na pomoč ter darovali sveče. Hvala sodelavcem kolektiva Revoz, posebno g. Boštjanu Brkopcu za ganljive poslovilne besede, gasilcem iz Bučke, Škocjana in Dul, SB NM, g. Francu Dularju za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebni službi Blatnik in občini Škocjan. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Tanja z Nejo, stara mama Antonija ter vsi ostali

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

V mesece maju, ko vse cveti, se je izpisal zadnji list v knjigi življenja naše drage

CVETKE BLAŽIČ

roj. Pečaver

iz Tržišča 36

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani, nas tolažili s stiskom rok, besedami tolažbe, podarjenimi svečami in cvetjem ter jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›