Osmrtnice

Umrl je naš sodelavec

ŠTEFAN CAFUTA

iz Žejnega

Od njega smo se poslovili v petek, 13. januarja 2017, na pokopališču Čatež ob Savi.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv podjetja Plastoform Logistika Šmarjeta

V SPOMIN

21. januarja mineva 14 let, odkar nas je zapustila naša draga

FRANČIŠKA SMOLE

iz Čužnje vasi 13

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče ter postojite ob njenem grobu.

Mož Ludvik in preostali sorodniki

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večen ostal.

V 91. letu starosti nas je zapustil

LADISLAV - SLAVKO VELŠE

iz Gorenjih Laknic pri Mokronogu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega in našega dragega očeta, dedka in tasta pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje, čustveno podporo, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala velja pogrebni službi, g. župniku za opravljen obred, pevcem, izvajalcu Tišine in Jožetu Novaku za poslovilne besede. Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...

Žalujoči: hčerka Nevenka, zet Darko ter vnuka Matevž in Nejc

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek

STANISLAV ANTON NOSAN

iz Novega mesta

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena zahvala tudi pogrebni službi Komunale NM in g. župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe moč je izpila –
za tabo ostala je velika praznina,
ki z ljubeznijo in mislijo do tebe –
se bo polnila.

V dneh, ko smo morali dojeti, da je prestopil prag večnosti naš dragi

JOŽE KASTREVC

1938–2017

iz Šukljetove ulice 8, Novo mesto

smo spoznali, da ste z nami delili bolečino in žalost številni sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci in sodelavci. Ni pravih besed, ki bi mogle izreči zahvalo vsem, ki ste nam z lepimi mislimi in toplimi besedami tolažbe stali ob strani. Hvala vsem za darovane sv. maše in sveče. Iskrena hvala tudi g. župniku Igorju Stepanu za lepo opravljen obred, Komunali NM, pevcem kvarteta As ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

V 74. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, tast

ANDREJ JEROVŠEK

Turkova ulica 4, Novo mesto

Ob boleči izgubi izrekamo besedo hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in nam v težkih trenutkih stali ob strani ter nam namenili topel stisk roke in besedo tolažbe. Hvala čudovitemu osebju pljučnega oddelka SB NM ter vsem, ki ste mu podarili cvetje, sveče, sv. maše in ga v velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

V SPOMIN

Danes mineva leto dni, odkar nas je zapustila naša draga

TATJANA RIFELJ

1960–2016

Hvala vsem prijateljem, ki obiskujete njen grob in ji prižigate sveče.

Marjan, sin Marjan z ženo Majo ter vnuki Ota, Jan in Vid

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila draga teta

JOŽEFA PAVLIN

iz Orehovice 30 pri Šentjerneju

Iskrena hvala vsem, ki ste jo obiskovali in jo negovali v času bolezni. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›