Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

ANA MURGELJ

Ljubljanska cesta 92, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v torek,
19. julija 2016, na pokopališču v Dolenjih Kamencah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja.
Bolezen je bila močnejša od življenja.
A ti boš živel v ljubljenih osebah in predmetih,
ki živeli so s teboj v minulih letih.

V 50. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, sin, brat, svak, zet, stric in bratranec

ROBERT ŠUŠTARIČ

iz Avšičeve ulice 16 a, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in poslovnim partnerjem, ki ste nam izrekli sožalje, mu poklonili cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvaležni smo vam za vse tople besede, stiske rok in iskrene objeme v naših trenutkih neizmerne žalosti in bolečine. Še posebno se zahvaljujemo duhovniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi šmihelskim pevcem za vse odpete pesmi, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Komunala iz Novega mesta. Zahvala vsem zaposlenim podjetja JURE, d. o. o., ki ste z nami žalovali, nam srčno in nesebično ves čas stali ob strani ter nam pomagali. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Robija imeli radi, ga obiskovali v času njegove bolezni in ga boste za vedno ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila draga mama, sestra, babica in prababica

ANA JARC

iz Malenske vasi

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo za pomoč, darovane sveče, izrečeno sožalje sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, d. o. o., cvetličarni Orhideja in pevcem. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage

IVANKE KOCJAN

upokojenke občine Krško
iz Ardra 16 pri Raki
nazadnje stanujoče v Domu upokojencev Brežice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega življenja, se z njo veselili, jo bodrili, ob težkih trenutkih z njo sočustvovali in ji krajšali urice v domu. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazno brez tebe bo,
ko te več ne bo,
daj nam moč,
da živeli bomo kot nekoč.

Ob boleči izgubi dragega

ANTONA TRAMTETA

Pot na Gorjance 7
4. 5. 1934–10. 7. 2016

se najiskreneje zahvaljujemo za posmrtne darove ter izkazano sožalje ob zadnji poti vsem sorodnikom, sosedom in znancem. Posebno se zahvaljujemo SB NM ter patru Marku za takojšen duševni obred in lep pogrebni obred. Še enkrat hvala vsem preostalim.

Žalujoča: žena Milka s svojci

Umrla je naša upokojena sodelavka

ZDENKA DEŽELAN

Šentjernejska cesta 18, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v ponedeljek,
18. julija 2016, na pokopališču v Srebrničah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JOŽEF MARKOVIČ

Ragovo 14 a, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v torek,
19. julija 2016, na pokopališču v Srebrničah.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›