DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
-3°C -1°C 6°C 8°C 4°C
9°C 8°C 9°C 11°C 10°C
feb
6

Osmrtnice

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

JOŽE ZORE

s Čilpaha 20, Trebelno

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv TRIMO, d. d., Trebnje

ZAHVALA

V 82. letu se je od nas poslovila naša ljuba mama

FANIKA KULOVEC
roj. Banič

iz Vavte vasi 54, Straža

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in ostale darove. Zahvala velja tudi g. župniku Jerneju Marenku za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Sašo Novak iz Straže. Najlepša hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, imeli radi, jo obiskovali in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vam.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Adijo, očka ljubljeni,
ljubezen naša ti sledi.
Naj bosta mir in Bog s teboj,
uživaj blaženi pokoj.

V 78. letu starosti je po težki bolezni sklenil svojo življenjsko pot ljubljeni mož, očka, brat, tast, stric, stari ata in pradedek

FRANC BOBNAR

iz Ivanje vasi, Mirna Peč

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo dobrim sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem Krke, d. d., NM ter vsem sorodnikom, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani in se poklonili našemu očku. Hvaležni smo za podarjene sveče, cvetje, sv. maše in denarne prispevke. Prisrčna hvala osebni zdravnici dr. Mateji Guštin in mag. farm. Anici Šoba. Zahvaljujemo se PGD Mirna Peč-Jablan-Hmeljčič, zastavonošam in g. Zoranu za ganljive besede slovesa. Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste mu podarili lepo misel in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

V SPOMIN

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega, a večnega spomina.
(Neznani avtor)

Težko je verjeti, da sta minili že dve desetletji, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

BRANIMIR PAVEC

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.
Naše misli nate ne bodo nikoli ugasnile.

Vsi tvoji

ZAHVALA

Zlato srce je nehalo biti,
prijazne oči so se zaprle,
pošle poslednje so moči,
zaspale utrujene so mamine oči ...

V 73. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, tašča, sestra in teta

MARIJA JAKŠE

roj. Ovniček

iz Podgrada 24

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Zahvala za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše, izrečeno sožalje in ostalo pomoč. Hvaležni smo vsem vam, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Tiho, spokojno preživel sem svoj čas,
utrujen oči sem zaprl,
pokličite kdaj si v spomin moj obraz,
tako z vašimi srci v prihodnost bom zrl.

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, brata, dedka in pradedka

FRANCA KRENA

iz Vavte vasi

se iskreno zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred, dr. Koklju, DU Straža, domačemu in gostujočim gasilskim društvom za dostojanstveno slovo, društvu ZŠAM Gorjanci, Kvartetu Melina, govorcem, pogrebnemu zavodu Novak za organizacijo pogreba, prijateljem in sosedom ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih izkazali podporo, sočutje in nam po svojih močeh kakor koli pomagali. Iskrena hvala vsem!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vse teče, teče in se stiša
v tišino. Samo hiša,
v kateri duh biva,
je minljiva.
(T. Pavček)

V 81. letu starosti nas je zapustila naša draga

ANA PIRKOVIČ

roj. Kušljan

s Ceste oktobrskih žrtev 52, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter izrekli sožalje. Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Danici Simončič in medicinski sestri Lili Šantelj za pomoč v času njene bolezni. Zahvaljujemo se tudi govorcu Slavku Franku, pogrebni službi, pevcem in trobentaču za lepo opravljen obred.

Žalujoči: mož Jože, hčerka Erika z možem Francem, vnuka Anja in Jan

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›