DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
17°C 17°C 9°C 16°C 19°C
29°C 27°C 17°C 24°C 26°C
jul
1

Osmrtnice

V SPOMIN

28. junija je minilo leto dni, odkar nas je nepričakovano v 73. letu zapustil naš mož, oče, brat in bratranec

RUDI GLIHA

frizerski mojster

Šmihel 13, Novo mesto

Hvala vsem, ki ste ga spremili k večnemu počitku, ter vsem, ki obiskujete njegov grob.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 99. letu starosti nas je nenadoma zapustila draga mama, sestra, tašča, babica, prababica, teta in najstarejša vaščanka

HEDVIKA ŽELJKO

Račje selo 10, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za pomoč, darovano cvetje in sveče, izrečeno sožalje sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, g. Kimovcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak, DU Trebnje in praporščakoma. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo obiskovali, še posebno pa Nadi, Majdi, Dani, Slavki in Mihelci.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

Ob tragični izgubi našega dragega

ALOJZA ERPIČA

iz Zg. Mladetič pri Tržišču

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob teh težkih dneh slovesa od našega dragega Lojzija stali ob strani, izrekli sožalje, podarili sveče, cvetje, darovali za sv. maše ter za cerkev. Posebna zahvala kolektivu Inkos, sošolcem, ge. Mileni in g. Vinku za ganljive besede slovesa, pevcem, izvajalcu Tišine, pogrebni službi Novak in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, in vsakemu posebej, ki nam pomagate lajšati bolečino.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi

ALOJZ KUŽNIK

Rumanja vas 39, Straža

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo za vso pomoč in sočustvovanje, izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne prispevke ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni žilnemu oddelku SB NM, dr. Koklju in sestri Anici, patronažni sestri ge. Vlasti, ZŠAM Gorjanci Straža, PGD Vavta vas in preostalim PGD, DU Straža, vsem trem govornikom, pevcem, izvajalcu zaigrane melodije, pogrebni službi Oklešen in g. župniku za lepo opravljen obred ter patru Marku za obisk. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bilo je samoumevno,
da smo se pogovarjali,
skupaj razmišljali in se smejali.
vse je bilo samoumevno,
samo konec ne.

V 21. letu starosti nas je prezgodaj zapustil naš dragi

TADEJ KRMELJ

iz Martinje vasi pri Mokronogu

Iskrena hvala vsem prijateljem, svojcem, sošolcem, sodelavcem, društvom, g. župnikoma in vsem, ki ste ob slovesu od Tadeja čutili žalost z nami. Hvala za vse lepo, kar ste kadarkoli storili zanj, in za vse lepo, kar ste v teh dneh storili za nas. Hvala za vse tolažilne besede, stiske rok, objeme, denar, darovano cvetje in sv. maše ter za vsako lepo misel o Tadeju. Predvsem pa hvala, ker ste ga imeli radi in ste se poslovili od njega v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prišel je dan,
ko pošle so zadnje moči
in zaspale so tvoje utrujene oči.

Tiho, kakor je živel, se je od nas v 89. letu starosti poslovil

ALOJZ BUŽAN

z Mirne, Spomeniška 18

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, članom DU Mirna, športnikom DU Mirna, članom OO ZB Mirna za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala tudi MePZ DU Mirna in družini Strmole za zapete žalostinke, Mariji Logar za ganljive besede slovesa, osebju dializnega oddelka SB NM, ZD Mirna, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak, praporščakom in izvajalcu Tišine. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›