DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
3°C 1°C -2°C -2°C -1°C
9°C 10°C 9°C 9°C 12°C
mar
7

Osmrtnice

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je po težki bolezni za vedno zapustila naša draga žena, mama in babica

ANTONIJA CVELBAR

roj. Gričar

iz Dolenjih Kamenc 59

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, sv. maše in nam kakorkoli pomagali. Najlepše se zahvaljujemo kolektivu Vrtca Pedenjped Novo mesto, g. dekanu Miru Virantu, pevcem, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Oklešen.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

V 71. letu nas je za vedno zapustil naš dragi

LADISLAV ŠIŠKO

Topniška 64, Ljubljana

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, njegovim sošolcem OŠ Mirna Peč, prijateljem ter vsem ostalim, ki ste nam v težkih trenutkih kakor koli pomagali, stali ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče ter si vzeli čas in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala ge. Lojzki Krevs za ganljive besede ob slovesu.

Žena Božena z otrokoma

ZAHVALA

V 91. letu starosti je tiho zaspala naša draga

MARIJA DERGANC

iz Dol. Kamenc

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in gasilcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebej hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem župnije Sv. Janez, izvajalcu
poslovilne pesmi, nosilcema luči in križa. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
vsi dnevi upanja, trpljenja,
bolezen je bila močnejša
od življenja.

V 74. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi

JOŽE BOJANC

iz Ul. Danila Bučarja 19, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše, ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Veliko zahvalo smo dolžni zdravnikom in zdravstvenemu osebju Klinike Golnik, še prav posebno dr. Katji Mohorčič in dr. Urški Lunder za velikodušno skrb v času njegove bolezni. Zahvaljujemo se tudi njegovemu osebnemu zdravniku dr. Damjanu Gazvoda in njegovi medicinski sestri za vsa leta zdravljenja. Za vse obiske na domu in lajšanje bolečin se iskreno zahvaljujemo dr. Nežki Dular. Zahvaljujemo se tudi zdravnikom in zdravstvenemu osebju Urgentnega internega oddelka SB NM. Posebna zahvala duhovnikom za daritev sv. maše. Gospodu msr. Francetu Dularju za tople poslovilne besede in gospodu Aleksandru Ureku za vodenje pogrebne svečanosti. Gospodu Ureku, vojaškemu duhovniku izrekamo iskreno zahvalo za obiske na domu in v bolnici.

Žalujoči: sestra Mari, sestra Vera in brat Tone z družinama in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 66. letu starosti nas je nepričakovano zapustil

JOŽE HROVAT

iz Stranske vasi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv. maše. Hvala pogrebni službi, pevcem, gasilcem in g. župniku ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Čakal si pravi trenutek, da
videl si skupaj vse nas,
nato si se mirno poslovil
za vedno od nas.

V četrtek, 26. februarja, smo se še zadnjič poslovili od našega 84 letnega moža, očeta, starega očeta, pradedka, tasta, strica ter botra

ANTONA SAJOVICA

iz Češče vasi 23

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga sprejeli, imeli radi in na koncu njegove poti izrekli sožalje, podarili sveče, vence, darovali za sv. maše, se od njega poslovili in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo osebju DSO Novo mesto, pogrebnemu zavodu Komunala, tovarni zdravil Krka, g. župniku za opravljen obred, pevcem iz župnije Prečna, zaposlenim iz vrtca Ig pri Ljubljani, sodelavcem iz Sodexa Novo mesto ter vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem. Še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Sklenjen je krog...
Ne prošnja, ne jok
te več ne predrami...
V mislih, spominih
z nami ostajaš,
ljubljena mami.

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, sestra, teta, tašča in draga prijateljica

MARIJA BUKOVEC

roj. Plut

iz Lok 7, Straža

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, sv. maše ter za vso ostalo pomoč. Najlepše se zahvaljujemo DSO NM, sodelavcem Prolesa, d.d., sodelavkam in sodelavcu enote vrtca Ciciban, g. župniku za opravljen obred, nosilcema križa in luči, pogrebni službi Oklešen, pevcem in izvajalcu Tišine. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ANTON SAJOVIC

iz Češče vasi 23

Od upokojenega sodelavca smo se poslovili v četrtek, 26. februarja 2015, na pokopališču v Prečni.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA KEBER

iz Novega mesta, Mestne njive 7

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v petek, 27. februarja 2015, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

Tvoje utrujeno srce se je ustavilo,
tvoje pridne roke so omagale,
toda ostala je ljubezen.
In ko bomo stopali po poteh,
ki si nam jih pokazala,
bomo gledali svet s tvojimi očmi
in te vedno nosili s sabo v srcu.

V 81. letu nas je tiho zapustila naša draga mami in babi

ANICA CEROVŠEK

upokojena obrtnica iz Ločne

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali, jo razveseljevali in ji lajšali težke dneve. Posebna hvala Mari, Ivanu, Kristini, Evi, Toni, Silvi, Marički, Ivici, Zlati, Branki, Mariji, Albini ...Hvala g. župniku za lep obred in Evi za besede slovesa. Hvala tudi vsem za darovane sveče in cvetje ter prijazne besede sožalja.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›