DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
5°C 3°C -2°C -4°C -3°C
10°C 8°C 7°C 4°C 4°C
dec
19

Osmrtnice

ZAHVALA

Odšel si med angele,
ostaja delo tvojih pridnih rok,
z nami ostajaš v srcu za vedno.

V 75. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi oče, tast, brat, stric, sorodnik, prijatelj, sosed in znanec

JOŽE GRANDOVEC

iz Breze 9 pri Trebnjem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno pisno in ustno sožalje, za pomoč in podporo v težkih trenutkih slovesa, za darovano cvetje in sveče. Hvala tudi g. župniku za darovano sv. mašo ter pogrebni službi Marije Novak za lepo organiziran pogreb ter pevcem za zapete žalostinke. Iskrena hvala
tudi zdravstvenemu osebju iz ZD Trebnje in novomeške bolnišnice, ki ste mu v zadnjih urah življenja stali ob strani in omilili bolečine. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in ga boste hranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostaja le tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Utrujena od bolezni nas je v 88. letu starosti zapustila draga mama, teta, tašča, babica in prababica

MARIJA AMBROŽIČ

iz Šentjošta 14

V bolečini, ki ostaja, se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in za sv. maše. Hvala vsem, ki ste ji kakorkoli lajšali bolečina pri njeni bolezni. Še posebej pa hvala negovalkam iz DSO Novo mesto in patronažni sestri Mojci za vso pomoč, nasvete in nego. Hvala p. Marku za obisk v bolnišnici, g. župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, pevcem za zapeto slovo in pogrebni službi Novak. Zahvaljuejmo se vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi

LADO POTOČAR

iz Dolenjih Kamenc 75, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, darovali za maše in podarili sveče in cvetje. Posebna zahvala velja PGD Kamence, pevcem župnijskega pevskega zbora, Komunali Novo mesto, bližnjim sosedom ter dobrim prijateljem. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Milka, sin Niko z ženo Mojco ter vnuka Tea in Anže

ZAHVALA

V 90. letu starosti je prenehalo biti srce naše drage mame, babice in prababice

JOŽEFE SAJE

iz Dolenjega Karteljevega 10

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Hvala g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi in pevcem. Hvala vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in jo skupaj z nami v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›