Osmrtnice

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

STANISLAV NOVAK

Ulica Herojev 10, Trebnje

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv TRIMO, d.d., Trebnje

V SPOMIN

Lep, vroč in dolg poletni dan,
a tragično zaznamovan je bil,
ko utihnil je tvoj glas
in si za vedno odšel od nas.

Mineva žalostnih 21 let, odkar nas je zapustil naš dragi oče in stari oče

RUDI BLAŽIČ

iz Mirne vasi 19, Trebelno

Iskrena hvala vsem, ki mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Ura zadnja je odbila,
mama naša se je poslovila.
V življenju svojem zdaj si dotrpela,
bremena težka nase si prevzela.
Poglej, mirno boš v grobu spala,
z očetom našim tiho boš kramljala.

Mineva žalostno leto, ko je za vedno odšla naša draga mama in stara mama

ANA BLAŽIČ

iz Mirne vasi 19, Trebelno

Iskrena hvala vsem, ki ji prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikoli ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V 65. letu starosti nas je zapustila naša draga

ŠTEFKA VOVKO

z Rateža

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, krajanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove in sv. maše. Najlepša hvala medicinskemu osebju revmatološkega oddelka in ambulanti enodnevne bolnišnice Novo mesto, pogrebni službi, župnikoma za lepo opravljen obred, pevcem, izvajalcu melodije, govorniku in govornici za poslovilne besede ter deklamacijo. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Pot je prehojena...
Končana sta upanje in hrepenenje.
Ostala bo nema bolečina, ki za lepimi
spomini se bo skrila.

V 79. letu starosti se je poslovil naš dragi

JOŽE VOVKO

iz Smolenje vasi 68

Strti od bolečine se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, sv. maše in denarno pomoč. Posebna zahvala dializnemu oddelku SB NM, bivšim sodelavcem intenzivne nege, urgentno-reševalnega centra ZD, SB NM, Društvu upokojencev Mali Slatnik, sodelavcem Roletarstva in Senčil Medle, NLB, d.d., g. župniku Marku za lepo opravljen cerkveni obred, govornikoma in pogrebni službi Oklešen. Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi oče, dedek, brat in stric

RUDOLF DEŽELAN

iz Novega mesta, Ulica Slavka Gruma 20

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom ter kolektivom Elektra Ljubljana, d.d., Upravne enote NM in Krke, d.d., za vso podporo, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Iskrena hvala pogrebni službi Komunala Novo mesto, pevcem in g. Janezu Demšarju za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga mama, babica, sestra in teta

MARJETA BADOVINAC

iz Dolenjskih Toplic, Škrile 8

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, kolektivu Občine Dolenjske Toplice, sodelavcem Adlesa za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ata in stari ata

ANTON STARIČ

po domače Uhanov Tone

iz Ornuške vasi 2, Trebelno

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in podarjene maše. Posebna zahvala SB NM, osebju ZD Trebnje, gasilcem, čebelarjem, pevcem, govornici za besede slovesa ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 81. letu starosti je umrla mama, babica in prababica

BERNARDA VESELIČ

iz Mačkovca pri Dvoru

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mami pomagali v zadnjem obdobju njenega življenja, posebno negovalkam na domu in osebju Doma starejših Horjul. Hvala vsem, ki ste mamo pospremili na zadnji poti in nam stali ob strani. Zahvaljujemo se vaščanom in Danici za molitve ter g. župniku za pogrebno svečanost. Hvala pogrebni službi, govorniku, pevcem in posebno še sosedom za vsestransko pomoč. Hvala tudi vsem sorodnikom in prijateljem za spodbudne besede, za dobre misli, za molitve in za darove.

Otroci Boris, Marina in Peter z družinami, svakinja Stanka iz Toronta in preostalo sorodstvo

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA MERLIN

Pod Trško goro 22, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v sredo, 31. avgusta 2016, na pokopališču v Srebrničah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›