DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
18°C 15°C 10°C 8°C 6°C
24°C 20°C 15°C 16°C 17°C
sep
4

Osmrtnice

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANC STRAJNAR

iz Dolenjih Jesenic 8, Šentrupert

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala Martini Gorenc in PGD Sveti Rok za izrečene besede ob slovesu. Hvala g. župniku in pogrebni službi Sonje Novak za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

MARIJA PLUT

Zalog 11, Novo mesto

Vsem, ki ste se udeležili svečanega slovesa naše drage mame, se iskreno zahvaljujemo. Hvala za podarjeno cvetje in sveče.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil dragi oče in dedek

CVETKO FLORIJAN ZUPANČIČ

Krallova ul. 41, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste nam pomagali, nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča: hči Sabina z družino

V SPOMIN

Zaprla so se vrata Tvoje hiše.
Ugasnila luč Tvojega je okna.
Za vedno pa ostajajo Tvoje zgodbe,
delo Tvojih pridnih rok, za vedno ostajaš Ti,
naša mama, v naših mislih in srcih.

2. septembra je minilo pet let, odkar nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

IVANKA POTOČAR

4.7.1923 - 2.9.2010

Trška Gora 36

Hvala vsem, ki z lepo mislijo nanjo postojite ob njenem grobu, ji prižgete svečke in ohranjate lep spomin nanjo.

Pogrešamo jo vsi njeni najbližji.

ZAHVALA

V 80. letu nas je zapustil naš dragi mož, brat, stric in dober prijatelj

ANTON LIPOVEC

iz Krallove ulice 32, Novo mesto

Ob boleči izgubi izrekamo besedo hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in nekdanjim sodelavcem za vso izkazano pomoč, besede tolažbe ter spremstvo na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›