DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
-4°C -11°C -12°C -16°C -6°C
2°C 4°C 2°C -1°C 4°C
jan
30

Osmrtnice

ZAHVALA

Meni pa je dobro,
da sem blizu Tebe, moj Bog.
(Ps 73,28)

JOŽE ČEH

Blagor vam, ki ste se že tukaj veselili srečne večnosti.

Žalujoča: žena Metoda

ZAHVALA

Ni te več na vrtu,ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V 66. letu je tiho, brez slovesa odšel naš ljubi mož, oče, tast, ata, brat, stric, bratranec, nečak in prijatelj

ALOJZIJ KIRN

Sevno 5a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, bivšim sodelavcem in sošolcem za izrečena sožalja, darovano cvetlje, sveče, maše in druge darove ter pomoč. Zahvala tudi g. župniku za lepo opravljen obred in sv. mašo, pogrebni službi Komunala, pevcem ter izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 75. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče in dedek

ANTON PRIMC

iz Mačkovca pri Dvoru

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem zvezi šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM), sovaščanom in molilcem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih, za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebno se zahvaljujemo g. dekanu Francu Vidmarju za lepo opravljen obred, govorniku g. Dušanu Mikcu za ganljive besede v imenu upokojencev in ZŠAM, pevcem, praporščakom in pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Pavla, otroci Silvo ter Mateja in Toni z družinama, sestra Pepca, brat Jože in sestra Anica z družinami ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate, draga mama,
večno bo ostal.

V 76. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, stara mama, sestra, teta, svakinja in soseda

MILKA GRIL

iz Uršnih sel, Ljuben 98

Bolečina je manjša ob spoznanju, da smo se vsi njeni domači in znanci v velikem številu zbrali in izrazili spoštovanje do nje in njenega življenja. Zahvala sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Najlepše se zahvaljujemo DSO Novo mesto, kolektivu Tovarne zdravil Krka d. d., kolektivu PIM JEKLO d. o. o., patronažni službi, posebno sestri Mariji ter SB NM, družini Erpe, Mojci Zupančič za lep govor, g. župniku Dušanu Kožuhu za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Tisti, ki jih imamo radi, nikoli zares ne odidejo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ljubil si polje, vinske gore,
a huda bolezen od njih ločila te je.
Res težko je bilo slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata in stric

JOŽEF LUŽAR

iz Kuzarjevega kala

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala SB NM internemu in pljučnemu oddelku za skrb in nego v času njegove bolezni. Hvala govornikoma Jožetu in Eriki za ganljive besede ob slovesu, praporščakoma DU in PGD Prečna, g. župniku za lepo opravljen obred, nosilcema križa in luči, pevcem, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Komunala za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste pospremili našega dragega ata na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Tončka, hči Jelka in sin Jože z družinama

ZAHVALA

Po slovesu naše drage mame, stare mame in prastare mame

IVANE PETERLE

roj. Debevec

Most 1, Mokronog

se zahvaljujemo za molitve, mašo zadušnico, izraženo sočutje, govore, cvetje in darove. Vaša pozornost ji je polepšala pot v večnost. Iskrena hvala škofu g. Andreju Glavanu, prelatu g. Janezu Grilu, dekanu in župniku g. Klavdiju Peterci, župniku g. Matjažu Križnarju, župniku g. Jerneju Nemaniču, mešanemu zboru Anton Foerster in organistu prof. Tonetu Potočniku, oktetu Deseti brat, ge. Joži Dekleva, ge. Branki Janežič, sestri Nadi za govore, dobrim sosedom, sorodnikom, prijateljem, Nsi, pogrebni službi Novak in ostalim, ki ste se poslovili od nje. Zahvala gre tudi zdravnici dr. Marti Pančur in vsem, ki so ji stali ob strani v DSO Šmihel in novomeški bolnišnici.

Sin Branko, hči Nada z otroki, Jožetovi in sin Lojze z družino

ZAHVALA

Sem dolgo upal in se nisem vdal,
hrabro sem se z njo boril,
se mi niz obrazov vaših, upajočih,
je neprestano pred očmi vrstil...
Iz njih razbral sem željo po življenju,
in tudi zase želel sem le to...

Poslovil se je naš dragi

IVAN ČELIČ

iz Koroške vasi 34

Iskrena hvala vsem, ki ste mu lajšali bolečine, nam kakorkoli pomagali, nas tolažili, nam v težkih trenutkih stali ob strani ter našega dragega pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

ŠTEFANIJE AVGUŠTINČIČ

iz Mirne Peči, Rožna ul. 19

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in za sv. maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Nenadoma prišlo je tvoje slovo. Z žalostjo v srcu zremo v nebo. A vemo, da od tam boš gledala na nas, saj ljubezni ne more izbrisati čas.

V 79. letu se je tiho in nepričakovano poslovila naša draga žena, mama, stara mama, sestra, teta, botra, tašča in dobra soseda

PEPCA - JOŽEFA KRALJ

Iz Gabrja, Šumeči potok 27

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo SB NM - osebju internega oddelka, sorodnikom, dobrim sosedom, prijateljem, sodelavcem Revoza in Krke, župniku za opravljen obred, govorniku ob odprtem grobu Ivu Kuljaju, pevcem in izvajalcu Tišine, nosilcem praporov in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: mož Martin, hčerka Dragica, sin Martin, sin Janez z družinami in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Ne jokajte! Še sem tu,
v sončnem žarku in v snu.
Ne bojte se, bolečina bo minila,
s spomini srce bo ovila.
(neznani avtor)

 

V 60. letu starosti je sklenil življenjsko pot sodelavec, učitelj, mentor in prijatelj

KARL ALIČ

z Brega.

Z žalostjo v srcih ga bomo pospremili na njegovi zadnji poti v ponedeljek, 2. 2. 2015, ob 15. uri na pokopališču na Šentjurju na Polju.

Sodelavci Osnovne šole Boštanj

Umrla je naša upokojena sodelavka

MILKA GRIL

iz Ljubna 98, Uršna Sela

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v soboto, 24. januarja 2015, na pokopališču na Uršnih selih.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

Tiho in skromno, tako, kot je živel, je odšel od nas naš dobri oče, tast, dedek in pradedek

JOŽE GRIČAR

iz Novega mesta, Irča vas 12

Spoznanje, da se je toliko sorodnikov, prijateljev in znacev zbralo ob slovesu pri našem očetu, mu izrazilo spoštovanje in zahvalo za njegovo dobroto, nam daje moč za nadaljnje življenje. Ljudje, ki jih imamo radi, namreč nikoli zares ne odidejo.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti je tiho odšel od nas naš dragi mož, oče, tast in dedek

IVAN LESJAK

iz Novega mesta, Belokranjska cesta 35

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom, ki ste se poslovili na njegovi zadnji poti. Hvala g. patru Marku za lepo opravljen pogreb in sv. maše, TPV Avto Novo mesto, internemu oddelku SB NM ter pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›