DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

pontorsrečetpet
napoved napoved napoved napoved napoved
18°C 15°C 15°C 15°C 15°C
20°C 21°C 22°C 16°C 18°C
jul
28

Osmrtnice

ZAHVALA

Ob smrti našega moža, očeta, dedija, brata, svaka in strica

MIHAELA DOVČA

iz Trških njiv 47, Žužemberk

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovane sveče, cvetje in sv. maše, izrečeno sožalje in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. Žagarjevi, sestri Mateji, patronažnim sestram, SB NM - urološkemu oddelku - sestram in dr. Šuštaršiču ter OKC Ljubljana. Hvala PD Pohodnik, DU Žužemberk za lepe poslovilne besede, župniku Francu Vidmarju ter pevcem, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Novak z Rebri. Hvala Slavki Legan ter gostilni Koren. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›