Osmrtnice

ZAHVALA

Kadar bom vandral, vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijat’lji zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni!
(S. Avsenik)

V 77. letu se je od nas tiho poslovil naš dragi

STANISLAV AVSEC

iz Ulice Marjana Kozine 32 v Novem mestu

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Danica, hčerki Ksenija in Mateja z družino

ZAHVALA

Visoko vrh zvezda.
Ni sreče videlo oko,
ni čulo je nikdar uho,
ni radosti srce čutilo,
ki zdaj deli ti jo nebo,
ki v veke bo ti jo delilo!
O srečna, srečna duša ti,
in s tabo vsak, ki v Bogu spi!
(S. Gregorčič)

V 66. letu starosti nas je iznenada in nepričakovano zapustil naš dragi mož, ati in tast, stari ate ter brat, stric in bratranec

ANTON BARTOLJ

iz Dečje vasi 19

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam nudili oporo, izrekli sožalje in kakorkoli pomagali. Hvala bivšim sodelavcem iz Krke, tovarne zdravil Novo mesto, sodelavcem Akripola, Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora in Okrepčevalnice pri Matičku iz Semiča. Hvala Čebelarskemu društvu Krka, vaščanom, prijateljem ter preostalim, ki so darovali cvetje, sveče in sv. maše. Hvala molivcu Tadeju. Posebej se zahvaljujemo g. župnikoma Jožetu Piberniku in Milošu Koširju za lepo opravljen obred, govorniku Janezu Smoliču za tolažilne besede, pevcem iz Stranske vasi ter violinistki Jeri Rot. Hvala tudi Danijelu Prosenu za prav poseben vložek ob zadnjem slovesu. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: žena Justina in otroci z družinami

V SPOMIN

20. oktobra minevajo 3 leta, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata, tast, brat in stric

ALOJZIJ DERČAR

iz Podgore pri Straži

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, in vsem, ki se kakorkoli spomnite nanj.

Njegovi najdražji

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ANTON BARTOLJ

Dečja vas 19, Trebnje

Od njega smo se poslovili v petek, 13. oktobra 2017, na pokopališču Sv. Marjeta, Grm pri Ponikvah.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›