Osmrtnice

ZAHVALA

Čisto tiho si odšla,
slovo pa je bilo težko.
Tam gori čakajo te vsi,
ki z njimi življenje delila si.
Zapustila dediščino si bogato,
ljubezen, skromnost in dobroto.
Nosili v srcu bomo te
in po tebi zgledovali se.
Hvala mama ti za vse.

V 91. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica in teta

TEREZIJA RODIČ

iz Dobrav 5 pri Škocjanu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, DV Škocjan, PGD Dobrava, ZB Škocjan in Antonu Strešku za lep poslovilni govor. Hvala internemu oddelku za revmatologijo Novo mesto, vsem sestram in zdravnici in zdravniku za požrtvovalno delo in lajšanje bolečin. Hvala župniku za poslovilno mašo, MPZ Dobrava za lepo zapete pesmi ob slovesu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

K mojemu grobu pristopite in ne jočite,
svečo mi prižgite, spomnite se, kako
trpel sem, in večni mir mi zaželite.

V 90. letu nas je za vedno zapustil naš dragi oče, stari oče, pradedek, tast, stric, boter in svak

JOŽEF POVŠIČ

iz Češnjic pri Trebelnem 11

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom za podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi podjetjema Arriva PE Novo mesto, Tomplast Mirna, pevcem s Trebelnega, pogrebni službi Blatnik, izvajalcu Tišine in g. župniku za lepo opravljen obred.
Posebna hvala osebju ZD Trebnje, patronažni sestri Branki in osebju DSO Trebnje, negovalki Beti. Iskrena hvala vsem imenovanim in tudi neimenovanim.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 99. letu starosti je tiho odšla in nam pustila prijetne spomine naša draga mama, stara mama, prababica, praprababica, tašča, teta in botra

ALOJZIJA JERIČ

roj. Rifelj

iz Tomažje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala pogrebni službi Blatnik, pevcem in g. župniku za opravljen obred ter vsem, ki se je boste spominjali.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›