DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
10°C 3°C 2°C 3°C 7°C
16°C 14°C 10°C 14°C 15°C
nov
1

Osmrtnice

ZAHVALA

Če žalost in solze
bi mrtve obudile,
ne bi tebe, mama,
črna zemlja krila.

V 88. letu nas je zapustila naša najdražja

JOŽEFA PILETIČ

iz Gor. Gradišča 11 pri Šentjerneju

Iskrena hvala vsem, ki ste našo drago mamo spremljali skozi življenje, ji lepšali dneve in se v velikem številu poklonili njenemu spominu.

Vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

RENATA KOVAČEVIĆ

iz Novega mesta, Krajčeva ulica 19

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 27. oktobra 2014, na pokopališču v Srebrničah.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 84. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara mama, sestra in teta

ROZALIJA TISOVEC

iz Podturna 20 pri Dolenjskih Toplicah

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in vsem, ki ste jo poznali in obiskovali. Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala DSO Črnomelj za skrbno nego in prijaznost v času njene bolezni, g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za ubrano petje, izvajalcu Tišine, sodelavcem Euroteka in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag,
še težje ga je izgubiti za vedno,
a najtežje se bo naučiti živeti brez njega!

V 58. letu nas je nenadoma in za vedno zapustil naš dragi mož, sin, oči, dedi, tast, svak, brat, stric in bratranec

IVAN VIDMAR

iz Malega Podljubna 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besde, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi nosilcem prapora iz PGD M. Podljuben, Stranska vas, Lakovnice in Uršna sela. Zahvala tudi pevcem za zapete žalostinke ter spremljavo pri sv. maši. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, izvajalcu Tišine ter govorniku za besede slovesa pri odprtem grobu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Ivana v tako velikem številu pospremili k preranemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

Življenje se je utrnilo,
ljubezen bo ostala.

Ob boleči izgubi naše ljube mame, stare mame, sestre in tete

OTILIJE POVŠE

roj. Jakše

iz Dobindola

se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem iz Krke in Leka za počastitev ob slovesu, za vse pisne in ustne izraze sočutja, za molitev, cvetje, sveče in prispevke, podarjene v njen spomin, ter za spremstvo na njeni zadnji poti. Spoštljiva zahvala g. župniku Dušanu Kožuhu za lep poslovilni obred in besede tolažbe. Srčna hvala pevcem za ganljivo zapete žalostinke in pogrebnemu podjetju Oklešen. Zahvaljujemo se tudi osebju DSO Novo mesto, kjer je naša mama preživela zadnja leta življenja, za skrbno in strokovno nego in topel odnos. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spremljali skozi življenje in jo imeli radi.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ko imaš nekoga zares zelo rad,
nikoli ne umre, le daleč, daleč je...

V 86. letu starosti nas je zapustila naša najdražja

ALBINA JANEŽIČ

Mačji dol 7, Velika Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala osebju DSO Trebnje za oskrbo. Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za odpete pesmi. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče,
povsod sledi ostale so
od dela tvojih pridnih rok.

30. novembra 2014 mineva 13 let, odkar nas je v 80. letu zapustil naš dragi

ANTON CESAR

po domače Šilerjev ata

iz Šentjurija na Dolenjskem 8 pri Mirni Peči

Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanj, postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Življenje celo si garala,
vse za družino in  dom si dala.
V domu našem je praznina,
v srcih naših bolečina.

V 93. letu starosti nas je za zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, teta

JOŽEFA CESAR

roj. Metelko, po domače Šilerjeva Pepca

iz Šentjurija na Dolenjskem 8 pri Mirni Peči

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane svete maše. Posebna zahvala Mariji Kastelic za večletno pomoč pri oskrbi ter družinama Kregel in Pirnar za nesebično pomoč in podporo. Hvala patronažnima sestrama Tanji in Slavki.
Iskrena zahvala g. župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred, moškemu pevskemu zboru Rožmarin in mešanemu cerkvenemu zboru za zapete pesmi. Hvala pogrebni službi Oklešen in izvajalcu Tišine. Hvala tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili in ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

V 69. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, ata, sin in brat

CIRIL MODIC

iz Potoka 30 pri Straži

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala Jani in Marjanci za nesebično pomoč. Iskrena hvala sodelavcem podjetji IMP Armature iz Ivančne Gorice, KOTO Ljubljana in upokojenkam ZPIZ-a Novo mesto za besede tolažbe in sočutja. Hvala g. župniku Jerneju Marenku za lepo opravljen obred, pevcem in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od našega ata in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›