DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
14°C 8°C 9°C 15°C 15°C
21°C 15°C 17°C 20°C 22°C
avg
23

Osmrtnice

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzelam, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 80. letu starosti nas je zapustila skrbna žena, mama, babica, prababica in sestra

MARIJA LOGAR

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče. Hvala kolektivu OŠ Krmelj in ge. Justi Flajs za poslovilne besede. Posebna zahvala osebju nevrološkega oddelka bolnice Celje in osebju doma starejših občanov Loka pri Zidanem mostu. Še enkrat hvala vsem, ki ste ji izrazili spoštovanje ob njenem slovesu.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi oče

FRANC CVELBAR

iz Šmarja 2, Šentjernej

Ob boleči izgubi dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše ter pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi Bolnišnici Novo mesto, g. župniku in pevcem.Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

V 19.letu starosti se je od nas poslovila

SIMONA ČEH

iz Malega Cirnika 4, Šentrupert

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem sorodnikom, znancem, sosedom, prijateljem in prijateljicam ter sošolcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala kolektivu Komunale Trebnje, Donit Tesnit, OŠ Šentrupert, Ekonomska šola Novo mesto. Posebna zahvala govornicam za tople besede, pevcem za pesem ob slovesu, g. župniku za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Novak.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob izgubi

IVANKE ŠTOKAR

iz Orehovca pri Kostanjevici

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, posebna zahvala gre tudi kolektivu Doma starejših občanov Novo mesto,
g. župniku, pogrebni službi Žičkar, pevcem za lepo zapete pesmi, DU Kostanjevica na Krki in vsem, ki so nam stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›