DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

nedpontorsrečet
napoved napoved napoved napoved napoved
10°C 11°C 6°C 4°C 8°C
18°C 15°C 11°C 14°C 15°C
apr
26

Osmrtnice

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA ŽELE

roj. Ružič

Križevska vas 12, Metlika

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali v žalostnih trenutkih, izrekli sožalje in se poslovili od naše mame, stare mame, tašče in sestre. Hvala tudi prijaznemu osebju DSO Metlika, njenim stanovskim kolegicam in g. Jožetu Mozetiču za besede slovesa.

Žalujoči : hči Milena, sinova Janez in Boris z družinami, hči Tatjana, brat Ivan in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V nebesih sem doma,
to oznanjujeta
mi zemlja in nebo
in vsaka stvar lepo...

V 74. letu starosti je k Bogu odšel naš ljubljeni mož, ati in dedi

JOŽE GORŠIN

z Dolnje Težke Vode 38

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijaznim sosedom, vaščanom, njegovim bivšim sodelavcem iz IMV oz. Revoza ter vsem ostalim, ki ste nam v tako velikem številu lajšali bolečino ob slovesu in nam stali ob strani, ko smo to najbolj potrebovali. Zahvaljujemo se sočutnemu osebju Internega oddelka SB NM za nesebično pomoč v zadnjih letih njegovega zdravljenja in vsem, ki ste karkoli dobrega storili za našega Jožeta. Bog povrni tudi g. župniku Tadeju Kersniču in patru Marku Novaku za besede večnega življenja, ki so pomagale pri odstiranju še zadnje skrivnosti našega bivanja.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta

TEREZIJA MUSTAVAR

iz Rožnega dola 13

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je...

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atka, dedija, tasta, brata, strica, svaka, botrčka, bratranca in prijatelja

JANEZA KLEMENČIČA

iz Petelinjeka 36

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam stisnili roko, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, sv. maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala osebju urološkega oddelka SB NM za zdravljenje in skrb. Zahvala osebni zdravnici dr. Miličevi, Roletarstvu Medle, patru Marku, župniku Krizostomu ter prijateljema Ladu in Nataši za ganljive besede slovesa. Še enkrat hvala vsem.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
le sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 64. letu nas je zapustil naš dragi mož, oči, dedi, brat, bratranec, stric, boter in dobri prijatelj

FRANC MENART

voznik avtobusa v pokoju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem ter vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Posebna zahvala ZŠAM Gorjanci in Novo mesto, podjetju Avtotransporti Zupančič d.o.o., sodelavcem Komunale NM, župniku, pevcem in izvajalcu Tišine.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Življenje sploh ni tisto,
kar se zdi,
je le korak
na poti k večnosti.

V 86. letu se je poslovil od nas dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat, stric in boter

ALOJZ PADARŠIČ

iz Zapuž

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede sočutja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila draga mama

FRANICA MESOJEDEC

iz Dol. Mokrega polja 20

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Šmihel. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

... in človek se seli tja, kjer je zares doma,
kjer mir je bolj večnost kakor tišina,
bolj milost kot bolečina.
(T. Pavček )

Ob odhodu ljubljene mame

PEPCE BRATE

iz Šentjanža

se iskreno zahvaljujemo vsem za pomoč, tiho upanje in tolažbo, katero ste poklonili njej in nam ob spremljanju bolezni in ob najtežjih trenutkih slovesa. Hvaležni smo, da ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.

Vsi njeni

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 67. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JOŽE TRATNIK

s Topliške ceste v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in čustveno podporo. Posebna zahvala osebju torakalne kirurgije UKC Ljubljana, patronažni sestri Majdi in patru Marku za tolažilne besede. Hvala tudi pevcem in Komunali Novo mesto. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Naj vam ostane v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›