DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

pontorsrečetpet
napoved napoved napoved napoved napoved
7°C 4°C 5°C 7°C 10°C
13°C 17°C 18°C 17°C 13°C
apr
21

Osmrtnice

Žalostni sporočamo, da nas je zapustil naš dragi

prof. JANEZ KOLENC

slavist

Od dragega moža in očeta smo se poslovili v četrtek, 10. aprila 2014, na pokopališču pri Sveti Heleni na Mirni. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za njegovo počastitev ob slovesu, za darovano prelepo cvetje, sveče, prispevke za mašne daritve, za lepo zapete žalostinke in za vse pisne in ustne izraze sočutja. Prav tako se zahvaljujemo gospodu p. Marku Novaku za duhovno spremstvo in lep obred. Hvaležni smo poslušali besede govornikov prof. Natalije Petakovič, prof. Ivana Gregorčiča, dr. Janeza Dularja in sorodnika Franceta Kastelica o njegovi težki mladosti, o njegovi ljubezni do literature, nič manjši ljubezni do narave in želji po globlji človečnosti. Vsem govornikom se najlepše zahvaljujemo. V teh žalostnih trenutkih nas je posebej ganil prihod njegovih številnih nekdanjih kolegic in kolegov, dijakinj in dijakov, ki so prišli od blizu in daleč s spomini na nekdanje njegove besede o stroki, vzgoji, pravičnosti in celo o njegovem očetovskem odnosu do dijakov. Ne čudimo se temu, saj jih je imel vse zelo rad in bil med njimi izjemno srečen. Zahvaljujemo se tudi DSO Trebnje, kjer je preživel zadnje tedne življenja, za skrbno in strokovno nego ter topel odnos do njega. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga spremljali skozi življenje, imeli radi in ga spoštovali.

Žalujoči: žena Darinka, hčerka Doris s sorodniki in prijatelji

ZAHVALA

Oče predragi, odkar te več ni,
odkar si za vedno zaprl oči,
te naša ljubezen objema ves čas,
saj vemo, da v resnici ostal si pri nas.
V naših boš srcih odslej stanoval
in naš angel varuh naprej boš ostal.

V 80. letu starosti nas je zapustil

NACE VIDRIH

iz Koglega 11

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso izrečeno sožalje, denarno pomoč, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala delavcem gradbeništva Velb, sodelavcem tovarne zdravil Krka in Term Krka Šmarješke Toplice ter Plastoform Šmarjeta. Hvala vsem društvom PGD ter DPŽ Šmarjeta, pevcem za lepo odpete žalostinke, g. župniku za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Blatnik. Posebna zahvala pa velja urološkemu oddelku SB NM za vso skrb in lajšanje bolečin.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, ker ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Anica, sinova Nace in Jože ter hčerke Anica, Barbara in Sonja z družinami

ZAHVALA

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje,
prava in ena sama,
za vse življenje.
(T. Pavček)

V 86. letu starosti se je od nas poslovila

MARIJA HREN

Srednji Lipovec 5, Dvor

Ob izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala vsem g. župnikom in blagoslovcema, pogrebni službi Novak, pevcem in izvajalki Tišine za lepo opravljen obred ter ge. Mariji za besede slovesa. Zahvala njeni osebni zdravnici dr. Ropretovi, patronažni službi Žužemberk in sosedi za lajšanje bolečin in nesebično pomoč na domu. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste z nami ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›